ΠΝΟΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΕ

Ο συνεργάτης σας για ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αριθμοί

Περισσότερες από 1600

Ενεργές συνεργασίες

Εκ των οποίων 470

Βιομηχανίες

και πάνω από 350

Εργαστήρια

Χρησιμοποιούν >9800

Είδη

Συνεργασίες