Γεννήτρια Παραγωγής Αζώτου

Το άζωτο είναι αδρανές αέριο που χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές όπου η ύπαρξη οξυγόνου δεν είναι επιθυμητή. Πολλοί είναι οι λόγοι για τους οποίους μια βιομηχανία μπορεί να στραφεί στην χρήση αζώτου. Από την εξασφάλιση της ποιότητας του τροφίμου και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής του προϊόντος (MAP - modified atmosphere), την αποφυγή συνθλίψεως των συσκευασμένων προϊόντων (Package integrity), την αποτροπή οξείδωσης των τροφίμων και αναψυκτικών (purging / sparging) ή την δημιουργία αντί-εκρηκτικής ατμόσφαιρας σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου όπως βιομηχανίες χημικών και πετρελαιοειδών (γνωστό ως Blanketing).
Η κατηγοριοποίηση της ποιότητας του αζώτου γίνεται βάσει της περιεκτικότητας του σε οξυγόνο. Συνήθεις τιμές στις βιομηχανίες είναι από 95-97% (συναντάται συχνά σε εφαρμογές πετροχημικών και παραγωγή σκόνης - micro ionising) έως και 99,9% για εφαρμογές σε τρόφιμα και αναψυκτικά (κρασί, snack food, καφές, τυρί μπίρα κλπ.). Σπάνια συναντώνται εφαρμογές όπου απαιτούν έως και 99,9995% καθαρότητα αζώτου.

Πλέον όλο και περισσότερες βιομηχανίες στρέφονται στην παραγωγή του δικού τους αζώτου, αποφεύγοντας έτσι τις υπέρογκες χρεώσεις χρονομίσθωσης φιαλών, μειώνοντας τους κινδύνους διαχείρισης και φύλαξης φιαλών πεπιεσμένων αερίων, έχοντας την σιγουριά ότι θα έχουν Άζωτο, υψηλής ποιότητας, την στιγμή που το χρειάζονται, στην ποσότητα που το χρειάζονται. Έτσι ανάλογα με την κατανάλωση της εκάστοτε βιομηχανίας ο χρόνος απόσβεσης της γεννήτριας είναι σύντομος από 6 μήνες, έως και 2 χρόνια.


Η Parker domnick hunter, παγκόσμιος ηγέτης στις τεχνολογίες ελέγχου, κίνησης και διήθησης, διαθέτει εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών στον σχεδιασμό και την κατασκευή γεννητριών αζώτου.
Η γεννήτρια παραγωγής αζώτου NitroSource αποτελεί την τελευταία εξέλιξη της διαδεδομένης σειράς Maxigas του οίκου Parker, που ήδη μετρά περισσότερες από 20,000 εγκαταστάσεις παγκοσμίως.
Η γεννήτρια παραγωγής αζώτου NitroSource διαθέτει ένα πλήθος τεχνικών χαρακτηριστικών τελευταίας τεχνολογίας, προσφέροντας εγγυημένη παραγωγή αζώτου σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής, ενώ παράλληλα καταναλώνει λιγότερο αέρα από όλες τις γεννήτριες του ανταγωνισμού προσφέροντας έτσι σημαντικά οφέλη στο ενεργειακό κόστος παραγωγής αζώτου.
Γεννήτρια Αζώτου NitroSource | Parker domnick hunter - pnoilab.gr

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other