Μέτρηση Ποιότητας Πεπιεσμένου Αέρα

Γιατί είναι σημαντική η μέτρηση ποιότητας του πεπιεσμένου αέρα;
Είτε πρόκειται για εμφιαλωτήρια, φαρμακοβιομηχανίες ή βαριές βιομηχανίες μετάλλων, η ποιότητα του πεπιεσμένου αέρα αποτελεί αδιαμφισβήτητα κομμάτι που έχει απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς υπεύθυνους παραγωγής. Παλιότερες εγκαταστάσεις με ελαιολίπαντους αεροσυμπιεστές αλλά και σύγχρονες βιομηχανίες που κάνουν χρήση oil-free αεροσυμπιεστών, έχουν υποστεί κάποιο περιστατικό περίσσειας λαδιού στο παρελθόν, το οποίο έχει εκθέσει την ποιότητα του τελικού προιόντος και πιθανότατα έχει οδηγήσει σε ανακλήσεις και δαπανηρές διαδικασίες συντήρησης.
Στην περίπτωση των ελαιολίπαντων αεροσυμπιεστών ο λόγος είναι προφανής, και αφορά την διαρροή λαδιού από το σύστημα λίπανσης του αεροσυμπιεστή. Εν αντιθέσει, στη δεύτερη περίπτωση όπου οι αεροσυμπιεστές δεν λιπαίνονται, συχνά δημιουργείται η ψευδαίσθηση πως η έλλειψη ελαίου λίπανσης σημαίνει αυτομάτως και καθαρός oil - free αέρας. Αυτό όπως έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα δεν είναι σωστό, καθώς οι υψηλές συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα λόγω παρουσίας φορτηγών και φόρτο-εκφορτωτικών μηχανημάτων, ή εθνικών οδών και επαρχιακών δρόμων έχουν ως αποτέλεσμα την συσσώρευση λαδιού στο κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα. Η ύπαρξη λαδιού λοιπόν, εκθέτει σε κίνδυνο την ποιότητα του τελικού προϊόντος και κατά συνέπεια την ανθρώπινη υγεία όταν αυτό πρόκειται για καταναλωτικό προϊόν και δυστυχώς, συχνά παραβλέπεται.
Παράλληλα, εξίσου σημαντική κρίνεται η ικανότητα των ξηραντών να αφαιρέσουν επαρκώς την υγρασία από τον πεπιεσμένου αέρα και να μειώσουν το σημείου δρόσου σε αποδεκτά για την εφαρμογή επίπεδα. Υψηλό σημείο δρόσου μπορεί να οδηγήσει σε παρουσία υγρασίας στο κύκλωμα του αέρα, η οποία σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία του αέρα δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης μούχλας και μικροοργανισμών.
Η περιεκτικότητα του λαδιού, των σωματιδίων αλλά και το σημείο δρόσου αναλύονται επαρκώς από το ISO 8573. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιτρεπτά όρια κατά ISO 8573-1:2010 μπορείτε να βρείτε στην σελίδα μας: Ποιότητα αέρα κατά ISO 8573

Μετρήσεις ποιότητας κατά ISO 8573
Η εταιρεία μας, επίσημος αντιπρόσωπος του γερμανικού οίκου CS Instruments GmbH στην Ελλάδα, είναι σε θέση να σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και μετρήσεις ποιότητας πεπιεσμένου αέρα με όργανα τελευταίας τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, έχουμε την δυνατότητα να μετρήσουμε σε πραγματικό χρόνο την περιεκτικότητα λαδιού, σωματιδίων και υγρασίας (dew point) του πεπιεσμένου αέρα, αλλά και την κατανάλωση ενέργειας των αεροσυμπιεστών. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένη άποψη για την απόδοση του δικτύου πεπιεσμένου αέρα και να ελέγξουμε την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού, όσον αφορά: αεροσυμπιεστές, ξηραντές ψύξης, ξηραντές προσρόφησης και στοιχείων διήθησης.

CS Mobile
Η φορητή πλατφόρμα μέτρησης CS Mobile, αποτελείται από μια συστοιχία οργάνων μέτρησης, συνδεδεμένα με ένα καταγραφικό και μια κοινή είσοδο πεπιεσμένου αέρα. Έτσι μας επιτρέπει να ελέγξουμε μια πληθώρα παραμέτρων του πεπιεσμένου αέρα από μια έξοδο του δικτύου. Οι μετρήσεις είναι ψηφιακές, εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα δειγματοληψίας κάθε 2 δευτερόλεπτα. Οι τιμές καταγράφονται αυτόματα στο καταγραφικό και έπειτα αναλύονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι αισθητήρες είναι ψηφιακοί, τελευταίας τεχνολογίας και ο τρόπος μέτρησης είναι όπως αυτός ορίζεται κατά το ISO 8573, σχετικά με την κίνηση του αέρα ως προς τους αισθητήρες.
Η φορητή πλατφόρμα μέτρησης CS Mobile αποτελείται από:
  • αισθητήρα καταμέτρησης σωματιδίων, PC-400
  • αισθητήρα περιεκτικότητας λαδιού, Oil-Check
  • αισθητήρα υγρασίας dew point, FA-410
  • αισθητήρα πίεσης CS-16
  • καταγραφικό DS 500 mobile
  • Επιθυμητός χρόνος μέτρησης είναι 1 εβδομάδα, ώστε να ανιχνευτούν οι οποιεσδήποτε ανωμαλίες στο δίκτυο του αέρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας, δηλαδή βραδινές βάρδιες, διακοπή εργασιών ή ξεκίνημα των μηχανημάτων.
    Μετά το πέρας της μέτρησης, οι τιμές μεταφέρονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου και επεξεργάζονται για να αποδώσουν το σύνολο της γραμμής, τους μέσους όρους των τιμών, αλλά και τις μέγιστες / ελάχιστες τιμές για την ανίχνευση τοπικών ανωμαλιών που δεν θα ήταν παρατηρήσιμες με τις παλιότερες μεθόδους δειγματοληψίας με αμπούλες. Έτσι, προκύπτουν συμπεράσματα και κατηγοριοποίηση του αέρα κατά ISO 8573-1:2010, class 1, 2, 3, 4 ή 5.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μετρήσεις πεπιεσμένου αέρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.