Φίλτρα Ατμού
Η διήθηση ατμού συχνά παραμελείται ή θεωρείται ως είδος πολυτελείας σε εφαρμογές φιλτραρίσματος υγρών ή αερίων. Είναι, ωστόσο, μια ιδιαίτερη εφαρμογή και πρέπει να αντιμετωπίζεται με το ίδιο επίπεδο σπουδαιότητας με τα συστήματα διήθησης αέρα, αερίου και υγρών, εάν πρόκειται να επιτευχθούν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φίλτρων και μειωθεί η συνολική σχέση κόστους / αποτελεσματικότητας του συστήματος. Η ποιότητα του ατμού που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Πλέον προδιαγράφονται ακόμα και τα ελάχιστα πρότυπα ατμού, με συχνότερη αναφορά στον μαγειρικό ατμό, ή αλλιώς Cullinary steam. Ο ατμός αυτός εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς στο βιομηχανία τροφίμων και ποτών, με κυριότερη λειτουργία τον καθαρισμό των γραμμών από τους μύκητες του γάλακτος. Θεωρείται κρίσιμο λοιπόν, ο ατμός αυτός να είναι υψηλής ποιότητας για την εξασφάλιση αποτελεσματικής και συνεχούς λειτουργίας της διαδικασίας παραγωγής.

Χαρακτηριστικά:

  • Κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι 316L
  • Διαθέσιμα σε μορφή Sintered ή Pleated
  • Pleated: Μέγιστη διαφορική πίεση (απ' έξω προς τα μέσα): 10barg, Μέγιστη διαφορική πίεση (από μέσα προς τα έξω): 2barg
  • 150 - 3750 kg/h, @ 1barg
  • Sintered: Μέγιστη διαφορική πίεση (απ' έξω προς τα μέσα): 10barg, Μέγιστη διαφορική πίεση (από μέσα προς τα έξω): 5barg
  • 21- 82 kg/h, @ 1barg
  • Θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας: -75C έως +200C