Η εταιρεία μας είναι πλέον σε θέση να προσφέρει είδη ναυτιλίας εκ του οίκου Parker και του οίκου 3Μ. Ο κατάλογος μας περιλαμβάνει ένα εύρος προϊόντων, όπως φίλτρα πεπιεσμένου αέρα για την αφαίρεση λαδιού και την προστασία των ευαίσθητων βαλβίδων control, ξηραντές πεπιεσμένου αέρα για την μείωση του σημείου δρόσου, γεννήτριες και μεμβράνες για την παραγωγή αζώτου για χρήσεις blanketing, προώθηση προϊόντων από και προς τις δεξαμενές, μάνικες μεταφοράς υγρών, μεμβράνες απιονισμένου νερού 3Μ καθώς επίσης και κιτ ελέγχου πόσιμου νερού εκ του οίκου Lovibond. Ακόμη προσφέρεται ένα εύρος μηχανημάτων ελέγχου και καθαρισμού υδραυλικών κυκλωμάτων για την εκτίμηση φθορών και τον διαχωρισμό νερού και λοιπών συμπυκνωμάτων εκ του οίκου Parker, όπως επίσης και εργαλεία ελέγχου της καλής λειτουργίας ρουλεμάν.
Φίλτρα υγρών
Φίλτρα κατεργασίας υγρών (νερού και λαδιού) που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες ψύξης και λίπανσης συστημάτων ή πνευματικών κυκλωμάτων για την προστασία του εξοπλισμού, των βαλβίδων και των μηχανημάτων για αύξηση του χρόνου συντήρησης και μείωση του κόστους κτήσης, εκ του οίκου Parker.
 • Ρητίνες απιονισμού Ion Eschange Stainless Steel για τα κυκλώματα νερού ψύξης, DI 1500, DI 2000, DI 7000, DI 11000, DI 15000, DI 6000, DI 4000 του οίκου ThermoFisher Scientific
 • Duplex συστήματα διήθησης λιπαντικών κινητήρων, μειωτήρων στροφών, και λοιπών υδραυλικών κυκλωμάτων πλοίων: DFH2050, DFH2035 DFH2060, DFH2070, DFH2110, DF2089, DF40, DFBO, DF2145, FMB, Eco 130, HFS καθώς και HFD εκ του οίκου Parker

 • Ακόμη, διατίθενται λύσεις παραγωγής και επεξεργασίας πόσιμου νερού μέσω του οίκου Parker domnick hunter αλλά και 3Μ.

  Φίλτρα αέρα
  Για τη βελτίωση της ποιότητας του πεπιεσμένου αέρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 8573:2010. Τα φίλτρα λαδιού GL Plus, εκ του οίκου Parker / domnick hunter μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση νερού, σταγονιδίων και αερολυμάτων λαδιού από πεπιεσμένο αέρα ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία των βαλβίδων του κυκλώματος Control, ξηραντών, μεμβρανών αζώτου ή άλλου παρόμοιου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται.


  Nitrogen Membranes

  Μεμβράνες Παραγωγής Αζώτου

  Μεμβράνες παραγωγής αζώτου
  Παραγωγή αζώτου μέσω μεμβρανών SmartFluxx και HighFluxx εκ του οίκου Parker, κατάλληλο για πλήρωση δεξαμενών εύφλεκτων υλικών όπως πχ δεξαμενές LNG για χρήση blanketing, προώθησης προϊόντων κατά την φόρτωση / εκφόρτωση υγρών υλικών (pushing) ή τον καθαρισμό των σωληνώσεων μεταφοράς (purging) με την μικρότερη κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, και τον μεγαλύτερο χρόνο ζωής, που μπορεί να ξεπεράσει και τα 10 έτη.
  Με καθαρότητα έως και 99,5%, και παροχές έως και 216 m3/hr ανά μεμβράνη.

  Ξηραντές
  Ξηραντές ψύξης για τη διατήρηση της ποιότητας του πεπιεσμένου αέρα (σημείο δρόσου) εντός των ορίων της εγκατάστασής σας. H εταιρεία μας, αντιπρόσωπος του οίκου Parker / Hiross, είναι σε θέση να σας προμηθεύσει με ξηραντές ψύξης αλλά και προσρόφησης για την μείωση του σημείου δρόσου του πεπιεσμένου αέρα. Κατάλληλοι για την ξήρανση του αέρα για κάθε εφαρμογή, όπως κυκλωμάτων Control και προστασία βαλβίδων, τροφοδοσία αέρα για μεμβράνες και γεννήτριες παραγωγής αζώτου.

  Υδραυλικές εφαρμογές
  Oil Water sepparator εκ του οίκου Parker domnick hunter. Ταχύτατος διαχωρισμός ελαίου-νερού-σωματιδίων για υδραυλικά συστήματα: Portable Purification System (PVS). Αντικαθιστούν τα ήδη υπάρχοντα φίλτρα που χρήζουν συχνής αλλαγής λόγο της μειωμένης δυνατότητας κατακράτησης σωματιδίων. Το λάδι αναρροφάται μέσω της ενσωματωμένης αντλίας κενού, και μετά από μια πολλαπλή διαδικασία διήθησης επιστρέφει στο κύκλωμα απαλλαγμένο από προσμίξεις, σωματίδια και νερό. Έτσι παρατείνεται ο χρόνος ζωής και η διάρκεια καλής λειτουργίας των υδραυλικών συστημάτων, και γενικά κάθε συστήματος που κάνει χρήση λαδιού.
  ECO SE air cleaner: Φίλτρο ηλεκτροστατικής κατακράτησης σκόνης και βλαβερών σωματιδίων, ιδανικό για χρήση σε πίνακες με ηλεκτρικά κυκλώματα και κλειστά μηχανολογικά συστήματα.
  Biogas Filters: Φίλτρα για τον καθαρισμό του καυσίμου πριν την είσοδο αυτού στον θάλαμο καύσης.
  SensoControl: Σετ διαγνωστικών εργαλείων για την παρακολούθηση των κυρίων χαρακτηριστικών ροής σε υδραυλικά συστήματα αλλά και σε συστήματα λίπανσης.

  Όργανα ελέγχου Πεπιεσμένου Αέρα, CS Instruments
  Για περισσότερα από 15 χρόνια ο εξολοκλήρου γερμανικός οίκος CS Instruments GmbH έχει υπάρξει ένας από τους κορυφαίους τεχνολογικά κατασκευαστές για την μέτρηση της ποιότητας του πεπιεσμένο αέρα και αερίων. Η μακροχρόνια εμπειρία στην παραγωγή, την προμήθεια και την ξήρανση του πεπιεσμένου αέρα συνέβαλαν στην έρευνα και την ανάπτυξη φορητών και σταθερών οργάνων μέτρησης υψηλής ακρίβειας και εξειδίκευσης. Η χρήση τους κρίνεται κατάλληλη σε πνευματικά κυκλώματα ελέγχου για την επιτήρηση της ποιότητας του αέρα και την πρόωρη ειδοποίηση σε περίπτωση που οι κρίσιμες τιμές ποιότητας υπερβούν τα προκαθορισμένα όρια (όπως πχ εάν υπάρξει υγρασία στο κύκλωμα, λάδι, ή εάν εμφανιστεί πτώση πίεσης).

  Όργανα ελέγχου και προϊόντα Kittiwake
  Ο οίκος Parker Kittiwake διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών εξέλιξης και διάθεσης προϊόντων για online αναλύσεις στα σημεία που θέλετε να ελέγξετε. Διαθέτει περισσότερες από 500 γραμμές παραγωγής συγκεκριμένων και εξατομικευμένων προϊόντων για να καλύψει την ζήτηση των πλέον χιλίων πελατών στους τομείς της βιομηχανίας, ναυτιλίας αλλά και στρατιωτικών εφαρμογών.
  Τα όργανα του οίκου Parker Kittiwake καλύπτουν ένα εύρος αναγκών όπως:
 • Pottable Water Test Kits: Ολοκληρωμένα κιτ ελέγχου πόσιμου νερού των πλοίων, σύμφωνα με τις υπάρχουσες νομοθεσίες IHR (2005), ILO 178 (2009) και ILO MLC (2006).
 • Marine Fuel Analysis: Ένα εύρος συσκευών ελέγχου ποιότητας καυσίμου, πυκνότητας, περιεκτικότητας νερού και λοιπών παραμέτρων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον κατάλογο.
 • Emmisions Control - Procal 2000: Συνεχόμενη καταγραφή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες νομοθεσίες IMO Marpol Annex VI και EPA regulations. Μετρήσεις έως και 6 αερίων συμπεριλαμβανομένων CO2, SO2, NOx.
 • Bearing Checker: Ακουστικός έλεγχος καλής λειτουργίας ρουλεμάν και κινούμενων μερών, για την σωστή και έγκυρη πληροφόρηση ανεπαρκούς λίπανσης ή αυξημένης φθοράς.
 • Oil analysis: Έλεγχος λαδιών υδραυλικών κυκλωμάτων για την έγκυρη ενημέρωση φθοράς. Καταμέτρηση σωματιδίων επιμόλυνσης, μεταλλικών στοιχείων, νερού και λοιπών παραμέτρων. Σας βοηθά να προβλέψετε ζημιές σε υδραυλικά κυκλώματα ή στους κυλίνδρους των μηχανών των πλοίων.
 • Sewage Effluent Test Kit: Ελέγξτε την ποιότητα των αποβλήτων στην θάλασσα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες νομοθεσίες MARPOL Annex IV

 • Υγιεινή και ασφάλεια
  Εξοπλισμός ασφαλείας για κάθε περίσταση. Γυαλιά, προστατευτικά προσώπου, μάσκες σωματιδίων και ατμών, γάντια για εργαστηριακή, βιομηχανική χρήση, γάντια ανθεκτικά σε χημικά, γάντια ανθεκτικά σε κρύο και ζέστη, στολές, κράνη, μπότες και παπούτσια ασφαλείας, απολυμαντικά χεριών και κρέμες, καθαριστικά, κιτ πρώτων βοηθειών, οφθαλμικά διαλύματα, κιτ απορρόφησης για διαρροές επικίνδυνων υλικών.