Ο οίκος Parker domnick hunter, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φίλτρων παγκοσμίων, διαθέτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών στη διήθηση χημικών και πετροχημικών. Η μεγάλη χημική συμβατότητα, τα διαφορετικά είδη φίλτρων και οι αυξημένες αντοχές σε χρόνο επαφής, θερμοκρασία λειτουργίας και παροχές των φίλτρων τα καθιστούν κατάλληλα για χρήση σε βιομηχανίες πετροχημικών.

Τα βιομηχανικά φίλτρα του οίκου Parker domnick hunter είναι ειδικά ανεπτυγμένα για ένα εύρος εφαρμογών όπως:

Διαθέσιμες σειρές:

Pleated Membrane Filter Cartridges
 • Clariflow -G (General Grade) Pleated Membrane Filter Cartridge: Hydrophilic polyetherosulfone (PES) membrane for aqueous liquid filtration applications.
 • Evadur Pleated Membrane Filter Cartridge: High-flow, high purity membrane
 • Fluoroflow Pleated Membrane Filter Cartridge: All-fluoropolymer cartridge for filtration of aggressive chemicals
 • Proflow II-G (General Grade) Pleated Membrane Filter Cartridge: Hydrophobic PTFE membrane for gas and solvent purification

 • Pleated Depth Filter Cartridges
 • Fulflo Abso-Mate Filter Cartridge: All polypropylene, absolute-rated, cost-effective filtration
 • Claripor™ Filter Cartridge: Polypropylene pleated depth media for critical process applications
 • Flo-Pac® Filter Cartridge: Pleated cartridges for superior industrial fi ltration
 • Flo-Pac® + Filter Cartridge: Construction for organic solvent filtration
 • Glass-Mate™ Filter Cartridge: Absolute-rated and economical filltration with pleated microglass
 • Fulfl o® 1401 Pleated Filter Cartridge: Pleated cartridge for high-effi ciency, high-pressure, dirt-holding capacity & flow rate
 • Fulfl o® PCC Filter Cartridge: Unique construction improves particle retention, service-life and fl ow rates
 • Fulfl o® Poly-Mate™ Filter Cartridge: Quality, economical fi ltration for critical process applications
 • Fulfl o® Poly-Mate™ Plus Filter Cartridge: High surface area and high effi ciency all-polypropylene pleated cartridges

 • Large diameter Pleated Depth Filter Cartridges
 • Fulflo® HF Depthflo™ Filter Cartridge: Microglass fi lter for high-flo and high dirt holding
 • Fulflo® MaxGuard Filter Cartridge: High capacity design
 • Fulflo® MaxGuard SELECT Filter Cartridge: Ultra high capacity cartridge
 • Fulflo® MegaFlow™ Filter Cartridge: Pleated cartridges for high-flow capacity
 • Fulflo® MegaFlow™ Plus Filter Cartridge: Absolute-rated, high-fl ow capacity pleated cartridge
 • Fulflo® ParMax Filter Cartridge: Large-diameter, high-fl ow cartridges
 • Fulflo® ParMax SELECT Filter Cartridge: High-flow design

 • Depth Media Filter Cartridges: Melt Blown | Resin Bonded | Wound Depth
 • Avasan™ Filter Cartridge: High-purity melt blown depth cartridges
 • Fulflo® DuraBond™ Filter Cartridge: Economical fi ltration with high strength, thermally-bonded depth cartridges
 • Fulflo® Honeycomb™ Filter Cartridge: Multi-purpose fi ltration solutions with wound depth cartridges
 • Fulflo® MegaBond Nominal™ Filter Cartridge: High-purity fi ltration with low-cost melt blown depth fi lter cartridges
 • Fulflo® MegaBond Plus™ Filter Cartridge: Depth cartridge for high dirt-holding capacity and absolute-rated fi ltration effi ciency
 • Fulflo® ProBond™ Filter Cartridge: Patented break-through in resin-bonded cartridge design
 • Fulflo® SWC Filter Cartridge: Economical fi ltration solutions with string-wound depth cartridges
 • Fulflo® XTL™ Filter Cartridge: Technologically advanced wound cartridge design for doubled cartridge life and improved performance

 • Sorbent Media Series
 • Fulflo® TruBind™ 300 Filter Cartridge: Effective & economical hydrocarbon removal with enhanced polymeric absorbent cartridges
 • Fulflo® TruBind™ 400 Filter Cartridge: Effective & economical hydrocarbon removal with enhanced polymeric absorbent cartridges
 • Metallic Media Series
 • Fulflo® Metallic Filter Cartridges: High-integrity cartridges for optimized fi ltration
 • Steelflow™ Filter Cartridges: All-316L stainless steel filter cartridge for microfi ltration applications
 • Coalescers
 • Fulflo® LC Hydrocarbon Liquid-Liquid Coalescer: Optimized for removing water from hydrocarbons or hydrocarbons from water
 • Naphtha Coalescer: Optimized to remove water from light naphtha natural gas and hydrocarbon applications
 • Solvent and Caustic Coalescer: Removes carried-over water and caustics from hydrocarbons
 • Parker Velcon

  Ο οίκος Parker Velcon σχεδιάζει, κατασκευάζει και προμηθεύει με τελικά φίλτρα προστασίας καυσίμων. Τα βιομηχανικά φίλτρα του οίκου Parker Velcon χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, αλλά και σε αεροδρόμια για τελικό καθαρισμό αεροπορικών καυσίμων (JET FUEL / Aviation) ενώ έχουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά :
 • EI Publication 1581
 • EI 1583 Specification for Absorbent-Type Elements
 • MIL-F-8901
 • MIL-M-81380 (AS) Fuel Monitor Specification
 • MIL-PRF-52308J Filter Coalescer Element Specification
 • MIL-PRF-32148 Filter Separator Elements Naval Shipboard
 • και διατίθενται σε μορφή Coalescers, Absorbents αλλά και Particulate Filters.