Η εταιρεία μας, αντιπρόσωπος των οίκων Parker domnick hunter, CS Instruments, Pall και VWR, μπορεί να καλύψει ένα εύρος υπηρεσιών που βρίσκουν εφαρμογή στην Φαρμακοβιομηχανία.
Συγκεκριμένα προσφέρονται:
Αποστειρωτικά φίλτρα υγρών και αέρα, με πλήρη φάκελο πιστοποιήσεως χημικής συμβατότητας, κατακράτησης και διαρροής σωματιδίων, filterability testing κ.α. (validation guide)
Ολοκληρωμένες λύσεις πεπιεσμένου αέρα με φίλτρα κατακράτησης λαδιού και σωματιδίων, στήλες ενεργού άνθρακα για πιστοποιημένη κατακράτηση Oil Vapors, σύμφωνα με την European Pharmacopia και τα διεθνή πρότυπα ISO8573
Αισθητήρες καταμέτρησης σωματιδίων, λαδιού, υγρασίας και ροής αέρα από τον οίκο CS Instruments GmbH
Όργανα μέτρησης μικροβιολογικού φορτίου του πεπιεσμένου αέρα με δειγματολήπτες αέρα και χρήση τρυβλίων
Γεννήτριες παραγωγής αζώτου για βιομηχανική χρήση, πιστοποιημένες για χρήση σε φαρμακοβιομηχανίες, σύμφωνα με την European Pharmacopia

filtra-nerou

Φίλτρα υγρών Φαρμακοβιομηχανίας
Φίλτρα υγρών για την επεξεργασία δραστικών ουσιών υγρής μορφής επιφάνειας, εκ του οίκου Parker domnick hunter. Διατίθενται σε μορφή Cartridges για χρήση σε ανοξείδωτους υποδοχείς για ατμίσεις ή καθαρισμούς με χρήση χημικών, και σε κάψουλες μια χρήσης, για την επεξεργασία μεμονωμένων batches αποστειρωμένα και έτοιμα για χρήση.
Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης (validation services), εγγυώνται τη σωστή επιλογή φίλτρων βάσει των δικών σας αναγκών.
Ακόμη, μέσω του οίκου Parker Sci Log, διαθέτουμε ένα εύρος αισθητήρων μιας χρήσης για εφαρμογή σε υγρά, για τον έλεγχο θερμοκρασίας, πίεσης και αγωγιμότητας. Οι αισθητήρες παραδίδονται αποστειρωμένοι με γ-ακτινοβολία έτοιμοι για εφαρμογή στο κάθε batch παραγωγής.
Παράλληλα, ο οίκος Parker Sci Log διαθέτει ένα ένα εξοπλισμό διήθησης και διανομής υγρών, με χρήση TFF - Tangential Flow Filtration και NFF - Normal Flow Filtration, με την δυνατότητα εφαρμογής αισθητήρων μιας χρήσης και την τοποθέτηση των πιστοποιημένων φίλτρων Parker domnick hunter.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα υγρών, τους οδηγούς validation και τους αισθητήρες μια χρήσης για χρήση σε TFF και NFF πατήστε εδώ.

Φίλτρα ατμού
Η χρήση ατμού συναντάται κατά κύριο λόγο στις διαδικασίες καθαρισμού και αποστείρωσης γραμμών παραγωγής σε ένα εύρος βιομηχανιών. Έτσι, προσφέρονται φίλτρα ατμού από τον οίκο Parker domnick hunter υψηλής αντοχής και αυξημένων παροχών, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 316L. Διατίθενται με πτυχωτή (Pleated) ή πορώδη κατασκευή (Sintered) σε μεγέθη 25μm, 5 μm και 1 μm, συμβατά με τα πρότυπα:
 • Μαγειρικού ατμού (Culinary Steam 3A Standard 609-03)
 • Καθαρού ατμού (Clean Steam HTM 2031:1997) και
 • Ατμού επεξεργασίας (Process Steam).

 • Αποστειρωτικά φίλτρα αέρα
  Για την αποστείρωση του αέρα διατίθεται οι σειρές TETPOR και High Flow Bio X από τον οίκο Parker domnick hunter. Τα αποστειρωτικά φίλτρα αέρα Parker είναι κατάλληλα για την διήθηση του αέρα που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία (προώθηση προϊόντων, καθαρισμός γραμμής, γέμισμα φιαλιδίων και σάκων), στη διαμόρφωση και σχηματισμό πλαστικών δοχείον αλλά και ως φίλτρα αναπνοής δεξαμενών.
  Τα κύρια σημεία που χαρακτηρίζουν ένα αποστειρωτικό φίλτρο είναι:
 • Το υλικό κατασκευής
 • Αντοχή σε καθαρισμούς / αποστειρώσεις
 • Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
 • Ροή αέρα


 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποστειρωτικά φίλτρα αέρα του οίκου Parker, πατήστε εδώ.
  Φίλτρα πεπιεσμένου αέρα, για την απομάκρυνση λαδιού, υγρασίας και σωματιδίων
  Για τη βελτίωση της ποιότητας του πεπιεσμένου αέρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 8573:2010. Τα φίλτρα λαδιού OIL X PERFORMANCE, εκ του οίκου Parker / domnick hunter μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση νερού, σταγονιδίων και αερολυμάτων λαδιού από τον πεπιεσμένο αέρα ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία των ξηραντών ή άλλου παρόμοιου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται.
  Ακόμη, διατίθεται η συσκευή ενεργού άνθρακα για κατακράτηση Oil Vapor, μοναδική στην κατηγορία της που συνοδεύεται από πιστοποιητικό κατακράτησης υδρογονανθράκων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 8573 και European Pharmacopia για total oil.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα, πατήστε εδώ.

  Γεννήτριες παραγωγής αερίων
  Γεννήτρια παραγωγής αζώτου NITROSource προηγμένης τεχνολογίας για κορυφαία βιομηχανική απόδοση εκ του οίκου Parker / domnick hunter: πηγή αύξησης παραγωγικότητας, βιωσιμότητας, και κερδοφορίας. Παραγωγή αζώτου κατάλληλο για χρήση σε τρόφιμα και αναψυκτικά, μοναδικού σχεδιασμού υψηλής απόδοσης, με την μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και πεπιεσμένου αέρα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Τεχνολογίας PSA με την χρήση Carbon Molecular Sleeve, καθαρότητας από 5% έως 5 ppm (99.9995%), πιστοποιημένη σύμφωνα με European Pharmacopia, με παροχή από 3.5 m3 έως 155 m3 και 5ετή εγγύηση λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην σελίδα μας: Γεννήτρια παραγωγής αζώτου

  Ακόμη διατίθενται μεμβράνες για την παραγωγή αζώτου σε τμήματα σωληνώσεων για την ενσωμάτωση τους στο δίκτυο διανομής πεπιεσμένου αέρα, της σειράς HiFluxx και SmartFluxx εκ του οίκου Parker domnick hunter, καθώς και μεμβράνες της σειράς Liqui-Cel του οίκου 3Μ για την πρόσμιξη ή αφαίρεση αερίων από υγρά.
  Για να ενημερωθείτε για τις μεμβράνες παραγωγής αζώτου εκ του οίκου Parker, πατήστε εδώ.

  Επιπλέον, η εταιρεία μας μπορεί να σας προμηθεύσει με γεννήτριες υδρογόνου εκ του οίκου Parker / Balston για άμεση παραγωγή υδρογόνου υψηλής καθαρότητας στις εγκαταστάσεις σας, καθώς επίσης και γεννήτριες παραγωγής zero Air και FID.

  Ξηραντές
  Ξηραντές για τη διατήρηση της ποιότητας του πεπιεσμένου αέρα (σημείο δρόσου) εντός των ορίων της νομοθεσίας ανάλογα με την εγκατάσταση (Φαρμακοβιομηχανία, Τρόφιμα & Ποτά κ.α.). H εταιρεία μας, αντιπρόσωπος του οίκου Parker / domnick hunter, είναι σε θέση να σας προμηθεύσει με ξηραντές προσρόφησης η ψύξης για την μείωση του σημείου δρόσου του πεπιεσμένου αέρα έως και -70 °C, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 8573 σχετικά με την χρήση του πεπιεσμένου αέρα σε εφαρμογές τροφίμων και αναψυκτικών. Πιο συγκεκριμένα διατίθενται οι σειρές:
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ξηραντές προσρόφησης πατήστε εδώ.
  Ξηραντές ψύξης μικρού μεγέθους: Parker Hiross Starlette Plus Refrigeration Dryers
  Ξηραντές ψύξης μεγάλων παροχών: Parker Hiross Polestar Smart Refrigeration Dryers
  Ξηραντές προσρόφησης: Parker Pneudri Desiccant Dryers

  Όργανα ελέγχου Πεπιεσμένου Αέρα, CS Instruments
  Για περισσότερα από 15 χρόνια ο εξολοκλήρου γερμανικός οίκος CS Instruments GmbH έχει υπάρξει ένας από τους κορυφαίους τεχνολογικά κατασκευαστές για την μέτρηση της ποιότητας του πεπιεσμένο αέρα και αερίων. Η μακροχρόνια εμπειρία στην παραγωγή, την προμήθεια και την ξήρανση του πεπιεσμένου αέρα συνέβαλαν στην έρευνα και την ανάπτυξη φορητών και σταθερών οργάνων μέτρησης υψηλής ακρίβειας και εξειδίκευσης όπως:
  Μετρητές σημείου δρόσου (dew point sensor),
  Mετρητές σημείου δρόσου υπό πίεση (pressure dew point sensor) (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8573),
  Mετρητές σωματιδίων (particle counter),
  Mετρητές κατανάλωσης (consumption measurement),
  Μετρητές ροής (flow meter),
  Όργανα μέτρησης και ανίχνευσης διαρροών (leakage measuring).

  Σωληνώσεις για πεπιεσμένο αέρα και σύνδεσμοι γρήγορης εισαγωγής – εξαγωγής
  Σωληνώσεις από αλουμίνιο που εγγυώνται εύκολη τοποθέτηση και συναρμολόγηση του δικτύου πεπιεσμένου αέρα ελαχιστοποιώντας τον απαιτούμενο χρόνο συντήρησης. Θερμοκρασίες λειτουργίας από -20C έως +85C, μέγιστη πίεση λειτουργίας 16bar, δυνατότητα υποστήριξης υπο-πίεσης κενού σε ποσοστό 98.7%, ανθεκτικοί σε φωτιά, διάβρωση, επιθετικό περιβάλλον, μηχανικούς κραδασμούς και διακυμάνσεις θερμοκρασίας.

  Υγιεινή και ασφάλεια
  Εξοπλισμός ασφαλείας για κάθε περίσταση. Γυαλιά, προστατευτικά προσώπου, μάσκες σωματιδίων και ατμών, γάντια για εργαστηριακή, βιομηχανική χρήση, γάντια ανθεκτικά σε χημικά, γάντια ανθεκτικά σε κρύο και ζέστη, στολές, κράνη, μπότες και παπούτσια ασφαλείας, απολυμαντικά χεριών και κρέμες, καθαριστικά, κιτ πρώτων βοηθειών, οφθαλμικά διαλύματα, κιτ απορρόφησης για διαρροές επικίνδυνων υλικών.

  Υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα / Τεχνική Υποστήριξη
  Η εταιρεία μας διαθέτει ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών που διατίθενται προς τους πελάτες.Έλεγχος ακεραιότητας (Integrity Test) φίλτρων υγρών και αέρα με τις συνήθεις μεθόδους όπως Forward Flow, Aerosol Test κ.α. Μέτρηση κατανομής σωματιδίων ως ποιοτικό έλεγχο υγρού προϊόντος για επιμολύνσεις και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας διαδικασίας φίλτρανσης. Παράλληλες συστοιχίες αξιολόγησης σε πραγματικό χρόνο της γραμμής πεπιεσμένου αέρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO αλλά και διαρροών του δικτύου με αισθητήρες μέτρησης σημείου δρόσου, σωματιδίων και λαδιού.