Διήθηση Υγρών

Ο οίκος Parker domnick hunter διαθέτει ένα εύρος φίλτρων υγρών για την διαύγαση των δραστικών ουσιών, την μείωση σωματιδιακού φορτίου αλλά και την αποστείρωση των υγρών. Φυσικά τα φίλτρα μπορούν να πιστοποιηθούν για την δημιουργία validation file, και να συνοδευτούν με όλα τα απαραίτητα έγγραφα ελέγχου, απόδοσης και πιστοποιητικά κατακράτησης, χημικής συμβατότητας κ.ο.κ.
Τα φίλτρα είναι διαθέσιμα σε μορφή cartridges, Murus και Demicap.
Η μορφή Cartridges είναι η πιο διαδεδομένη μορφή φίλτρων, καθώς αυτά τοποθετούνται σε ανοξείδωτους υποδοχείς κατάλληλους για τα πρότυπα της φαρμακοβιομηχανίας, καθώς έτσι υπάρχουν δυνατότητες καθαρισμού και αποστείρωσης.
Για τις πιο δύσκολες ουσίες, η για τις περιπτώσεις που το φίλτρο δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί σε επόμενο batch, προσφέρονται οι τύπου MURUS και DEMICAP, οι οποίοι έρχονται έτοιμοι προς χρήση δίχως την ανάγκη πλύσης και αποστείρωσης του φίλτρου, καθώς έχουν εκτεθεί σε γ-ακτινοβολία και σε αυτόκαυστο από το εργοστάσιο.

Όλα τα φαρμακευτικού βαθμού φίλτρα κατασκευάζονται σύμφωνα με cGMP και ξεπλένονται με καθαρό, φαρμακευτικού βαθμού νερό .

Όλα τα υλικά κατασκευής είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 21CFR Part 177, USP Plastics Class VI - 121 C και ISO10993.

TOC / Conductivity: Οι τιμές αγωγιμότητας και total organic compounds συμμορφώνονται με USP <645> και USP <643> αντίστοιχα για τα πρώτα 200ml καθαρού νερού.
Συνοπτικά, οι διαθέσιμες σειρές φίλτρων είναι:
 • PROCLEAR GF
 • Φίλτρο Glass Microfibre, υποστήριξη πολυπροπυλενίου, με πυρήνα πολυπροπυλενίου, και χαρακτηριστικό μέγεθος από 0.6 έως 10 μm

 • PROCLEAR GP
 • Συνδυασμός Glass Microfibre - και πολυπροπυλενίου, υποστήριξη πολυπροπυλενίου με πυρήνα πολυπροπυλενίου, και χαρακτηριστικό μέγεθος από 0.5 και 0.6 μm

 • PROCLEAR PP
 • Φίλτρο πολυπροπυλενίου, με υποστήριξη πολυπροπυλενίου, με πυρήνα πολυπροπυλενίου και χαρακτηριστικό μέγεθος από 0.6 έως και 100 μm

 • PROPOR BR
 • Φίλτρο με μεμβράνη πολυαιθεροσουλφώνης, πρόφιλτρο πολυεστέρα, υποστήριξη πολυεστέρα, με πυρήνα πολυπροπυλενίου και χαρακτηριστικό μέγεθος 0.2 μm

 • PROPOR SG
 • Αποστειρωτικό Φίλτρο με μεμβράνη πολυαιθεροσουλφώνης, υποστήριξη πολυεστέρα, με πυρήνα πολυπροπυλενίου και χαρακτηριστικό μέγεθος 0.1, 0.2 και 0.45 μm

 • PROPOR HC
 • Αποστειρωτικό Φίλτρο με μεμβράνη πολυαιθεροσουλφώνης, πρόφιλτρο πολυαιθεροσουλφώνης, υποστήριξη πολυεστέρα με πυρήνα πολυπροπυλενίου και χαρακτηριστικό μέγεθος 0.2 μm

 • PROPOR LR
 • Φίλτρο μεμβράνης πολυαιθεροσουλφώνης, υποστήριξη πολυεστέρα, με πυρήνα πολυπροπυλενίου και χαρακτηριστικό μέγεθος 0.1 μm

 • TETPOR HP για οφθαλμολογικά διαλύματα
 • Φίλτρο από υδρόφιλο PTFE, με υποστήριξη και πυρήνα πολυπροπυλενίου, και χαρακτηριστικό μέγεθος πόρου 0.2 μm

 • TETPOR LIQUID
 • Φίλτρο από PTFE, με υποστήριξη και πυρήνα πολυπροπυλενίου, και χαρακτηριστικό μέγεθος πόρου 0.1 έως 1.0 μm


  Αυτοματοποιημένα Συστήματα NFF, TFF και αισθητήρες μιας χρήσης

  Ο οίκος SciLog Inc, με έδρα το Μάντισον, Ουισκόνσιν, ιδρύθηκε το 1990. Διαθέτει τεχνολογία αισθητήρων και αυτοματοποιημένα εργαστηριακά συστήματα και συστήματα παραγωγής για τη φαρμακευτική βιομηχανία.

  Το εύρος των εφαρμογών της περιλαμβάνει:

  Εφαρμογές Διήθησης:
 • Tangential Flow Filtration
 • Normal Flow Filtration
 • Filterability Testing

 • Εφαρμογές μέτρησης και διανομής:
 • Automated Cell Perfusion
 • Bioreactor Metering
 • pH Control & Titration
 • Methadone Dispensing
 • Milk Vitamin Fortification
 • Microbial Sample Preparation

 • Αισθητήρες μιας χρήσης:
 • Pressure
 • Temperature
 • Conductivity