Ξηραντές πεπιεσμένου αέρα - Adsorption Dryers | Parker domnick hunter
Ο οίκος Parker domnick σχεδιάζει κατασκευάζει και διαθέτει ξηραντές προσρόφησης για αφαίρεση της υγρασίας του πεπιεσμένου αέρα και την μείωση του σημείου δρόσου (dew point) στους -40 και -70 C pdp. Οι ξηραντές προσρόφησης του οίκου Parker διακρίνονται για τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας μέσω αυτόματου ελέγχου του σημείου δρόσου και την ταυτόχρονη ρύθμιση του κύκλου ξήρανσης ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες, την μειωμένη κατανάλωση αέρα για το purge flow, η αλλιώς τον αέρα αναγέννησης καθώς και την απροβλημάτιστη λειτουργία σε βάθος χρόνου.
Ακόμη, διατίθενται ξηραντές που ενσωματώνουν στήλες ενεργού άνθρακα για την αφαίρεση υδρογονανθράκων σε μορφή oil vapor από τον οίκο Parker Zander.
Πιο συγκεκριμένα διατίθενται οι ακόλουθες σειρές:
PNEUDRI MiDAS από 5,1 m3/hr έως και 34.0 m3/hr
Η σειρά ξηραντών MiDAS αποτελεί την μικρότερη διαθέσιμη επιλογή με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: 2C έως 50C
 • Πίεση λειτουργίας: 4 bar έως 12 bar

 • Ηλεκτρονικές λειτουργίες:
 • Ένδειξη λειτουργίας
 • Ειδοποίηση προγραμματισμένης συντήρησης

 • PNEUDRI MIDIplus από 49 m3/hr έως 299 m3/hr
  Η σειρά ξηραντών MiDAS αποτελεί την αμέσως μεγαλύτερη μονάδα ξήρανσης του αέρα, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: 5C έως 50C
 • Πίεση λειτουργίας: 4 bar έως 16 bar

 • Ηλεκτρονικές λειτουργίες:
 • Ένδειξη λειτουργίας
 • Ένδειξη σφάλματος
 • Απομακρυσμένη ένδειξη συναγερμού
 • Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας

 • Ακόμη, η σειρά MIDIplus διατίθεται και σε έκδοση ATEX, με πνευματική λειτουργία των εσωτερικών βαλβίδων

  PNEUDRI MX από 408 m3/hr έως 6120 m3/hr
  Η σειρά ξηραντών MX αποτελεί την μεγαλύτερη μονάδα ξήρανσης του αέρα, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 • Επιλογή σημείου δρόσου: -20, -40 ή -70C pdp
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: 5C έως 50C
 • Πίεση λειτουργίας: 4 bar έως 13 bar

 • Ηλεκτρονικές λειτουργίες:
 • Ένδειξη λειτουργίας
 • Ένδειξη σφάλματος
 • Ένδειξη τιμών σφάλματος
 • Ένδειξη προγραμματισμένης συντήρησης
 • Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου προγραμματισμένης συντήρησης
 • Δυνατότητα παραμετροποίησης τιμών συναγερμού
 • Απομακρυσμένη ένδειξη συναγερμού
 • Ένδειξη ημερομηνίας αλλαγής φίλτρων προστασίας
 • Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας

 • Ακόμη, η σειρά MX διατίθεται και σε έκδοση ATEX, με πνευματική λειτουργία των εσωτερικών βαλβίδων (ATEX Directive 94/9/EC, Group II, Category 2GD, T6)

  PNEUDRI MXLE ADVANTAGE από 408 m3/hr έως 2040 m3/hr
  H σειρά PNEUDRI MXLE ADVANTAGE αποτελεί την τελευταία εξέλιξη των ξηραντών MX με την διαφορά ότι μειώνεται σημαντικά η απαιτούμενη ροή αέρα αναγέννησης (purge flow). Μέσω του ειδικού συστήματος που ενσωματώνει αντλία κενού επιτυγχάνεται αναγέννηση του προσροφητικού υλικού με μόλις 3% απώλειας ροής εισόδου. Αποτελεί ιδανική επιλογή για περιπτώσεις που ο διαθέσιμος αέρας είναι περιορισμένος ή σε βιομηχανίες οι οποίες επιθυμούν να μειώσουν σημαντικά τους ρύπους CO2 μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας.
  Parker Zander OFAS - Oil Free Air System - Ξηραντής και ενεργός άνθρακας μαζί - από 55 m3/hr έως 300 m3/hr
  H σειρά OFAS του οίκου Parker Zander αποτελεί το πιο πρόσφατο τεχνολογικό επίτευγμα του οίκου Parker Zander.
  Τα συστήματα καθαρισμού πεπιεσμένου αέρα OFAS ενσωματώνουν ξηραντή προσρόφησης (adsorption dryer) για σημείο δρόσου -40 ή -70 C pDp, και ενεργό άνθρακα για κατακράτηση οσμών, και υδρογονανθράκων σε αέρια μορφή (oil vapor). Επιπλέον, περιλαμβάνει προ-φιλτρα και μετά-φιλτρα προστασίας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα κατάλληλο για χρήση σε τρόφιμα και αναψυκτικά ή φαρμακοβιομηχανίες.
  Μερικά από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του είναι ότι τόσο ο ενεργός άνθρακας, όσο και οι στήλες ξήρανσης αναπληρώνονται με cartridges και όχι με bulk υλικό. Έτσι, αφενός γίνεται πιο εύκολη η δουλειά του χρήστη, αφετέρου εξασφαλίζεται ομοιόμορφο γέμισμα του ενεργού άνθρακα από το εργοστάσιο, εξασφαλίζοντας ασφαλή λειτουργία, χαμηλό σημείο δρόσου με τις μικρότερες δυνατές απώλειες αέρα, και συνεχή κατακράτηση υδρογονανθράκων για την παραγωγή Class 0 air κατά ISO 8573.
  Parker Zander - OFAS:
 • Ξήρανση σε -40 ή -70 C pDp
 • Ενεργός άνθρακας - max remaining oil content <0.003mg/m3
 • Energy saving technology - Μειωμένες απώλειες αέρα κατά την αναγέννηση
 • Αναπλήρωση προσροφητικού υλικού και ενεργού άνθρακα με την χρήση Cartridges και όχι bulk
 • Ενσωματωμένα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα Parker Oil - X Performance