Η αλυσίδα διακίνησης τροφίμων από την παραγωγή έως και την κατανάλωση των προϊόντων είναι αρκετά εκτενής και περιλαμβάνει διαδικασίες μεταφοράς και μεταποίησης που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν πολύ αυστηρές οδηγίες / νομοθεσίες και όρια τα οποία πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών αυτών και μέχρι την παραλαβή από τον τελικό πελάτη έτσι ώστε τα είδη να είναι ασφαλή για ευρεία κατανάλωση.
Η εταιρεία μας διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων που είναι στοχευμένα για την ανάλυση τροφίμων μιας και ακόμη και για τον ίδιο μικρο-οργανισμό παίζει ιδιαίτερο ρόλο το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται μιας και είναι διαφορετικό το περιβάλλον ανάπτυξης στο νερό από το τρόφιμο. Από τα θρεπτικά υποστρώματα που είναι απαραίτητα για την μικροβιολογική ανάλυση έως και τον εξοπλισμό ενός μικροβιολογικού εργαστηρίου, είτε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία είτε άλλες διεθνής οδηγίες (όπως Pharmacopeia), ανάλογα με τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στην κάθε εγκατάσταση.
Νέο: Ανάλογα με την κατηγορία που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να κατεβάσετε τον αντίστοιχο οδηγό εργαστηριακών προϊόντων του οίκου VWR:
 • Κρασί
 • Μπίρα
 • Γαλακτοκομικά
 • Ελαιόλαδο
 • Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

  Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων
 • Θρεπτικά υποστρώματα σε σκόνη (Άγαρ) του οίκου VWR.
  Ο οίκος VWR διαθέτει μια ευρεία γκάμα για την μικροβιολογική ανάλυση των τροφίμων όπως PCA Agar, Buffered Peptone Water, Chromogenic Coliform agar, MRS agar, MRD agar, Baird Parker agar και πολλά ακόμη. Όλα τα άγαρ συμμορφώνονται με τις διεθνής νομοθεσίες ISO και συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας.
 • Έτοιμα θρεπτικά υποστρώματα σε τρυβλία, μπουκάλια, σωληνάρια του οίκου VWR, όπως PCA agar, Orange serum, sabouraud agar. Όλα τα άγαρ συμμορφώνονται με τις διεθνής νομοθεσίες ISO και συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας.
 • Έτοιμα θρεπτικά υποστρώματα σε αμπούλες του οίκου Pall, όπως MF-Endo Broth, M-FC broth, M-TGE broth, KF-streptococcal broth, Pseudomonas broth, και m-Green broth.
 • Αναλώσιμα εργαστηρίου που καλύπτουν κάθε πιθανή ανάγκη του αναλυτή.
  Το εύρος των προϊόντων μας περιλαμβάνει loops, spreaders, τρυβλία, σακούλες καταστροφής, blender bags και πολλά ακόμη.
 • Ακόμη, προσφέρουμε μέσα προστασίας όπως γάντια, σκουφιά, ποδονάρια, ποδιές μια χρήσης κλπ .

 • Δειγματοληψία
  Προϊόντα για τη δειγματοληψία υγρών, στερεών και αερίων. Από μπουκάλια και δοχεία έως αυτόματους φορητούς δειγματολήπτες για τη συλλογή υγρών καθώς και κουτιά και παγο-κύστες για ασφαλή μεταφορά. Ακόμη φίλτρα δειγματοληψίας αερίων και εξοπλισμός ανάλυσης. Τέλος, κιτ για δειγματοληψία και αξιολόγηση επιφανειών όπως σφουγγάρια, τρυβλία επαφής, dip slides και στυλεοί δειγματοληψίας κατά HACCP.

  Εξοπλισμός μικροβιολογικού εργαστηρίου
  Πλήρης γκάμα εξοπλισμού για μικροβιολογικές αναλύσεις νερού όπως συστοιχίες διήθησης, χωνιά, αντλίες κενού καθώς και όργανα όπως επωαστικοί θάλαμοι, μετρητές αποικιών, αυτόματους διανεμητές θρεπτικών υλικών και χωνευτήρια για την προετοιμασία του δείγματος.

  Ευρωπαϊκή νομοθεσία και οδηγίες για την ανάλυση τροφίμων
  Λίστα των Ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών για την ανάλυση πόσιμου νερού, αποβλήτων, νερού βιομηχανικής χρήσης και νερού ποταμών.