Χρωματόμετρα Lovibond

H Tintometer Limited βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας για τη μέτρηση χρώματος υγρών και στερεών. Η γκάμα προϊόντων ενσωματώνει οπτικά και αυτοματοποιημένα όργανα, πρότυπα αναφοράς υγρού και έγχρωμου γυαλιού και ποικιλία κυψελών ακριβείας. Φασματοφωτόμετρα για μετάδοση και ανάκλαση: τα χρωματόμετρα και οι συσκευές Checkit Comparator χρησιμοποιούνται διεθνώς σε πολλές βιομηχανίες: Χημικές, Πετροχημικές, Φαρμακευτικές Τροφίμων & Ποτών κ.α.
Η εταιρεία Tintometer Ltd είναι αφοσιωμένο μέλος του AOCS και συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό και την ανάπτυξη μελλοντικών προτύπων χρώματος. Οι γνώσεις της εταιρείας για την επιστήμη των χρωμάτων εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα είναι σε θέση να διαβάζουν πολλαπλές κλίμακες, συμπεριλαμβανομένων, αυτών που προέρχονται από τα AOCS, ASTM, CIE και ISO όπως οι κλίμακες χρώματος Gardner, Lovibond® και Platinum Cobalt. Ο πλήρης κατάλογος των υποστηριζόμενων ζυγών, των τιμών χρώματος και των φασματικών δεδομένων καθώς και των πλατφορμών αναφοράς τους μπορείτε να δείτε στη σελίδα Κλίμακες Χρώματος.
Automatic Transmission Measurement
PFXi-195 series
PFXi-880, -950, -995 series
EComparator 2000 Series
EComparator 3000 Series

TA 4 Online Colorimeter
Automatic Reflectance Measurement:
LC 100 & SV 100 Spectrocolorimeter
NC45, Non-Contact
RT 250-300-400-500 Portable Reflectance
RT 650 & 850 Series, Benchtop Reflectance