Ο τομέας της Φαρμακευτικής βιομηχανίας διέπεται από τις πλέον αυστηρές και κρίσιμες διαδικασίες από άποψης ελέγχου και ορίων των παραμέτρων. Με τη γκάμα των προϊόντων μας καλύπτουμε σχεδόν όλο το εύρος εργαστηριακού εξοπλισμού και αναλωσίμων.
Οι διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε παρέχουν ένα ολοκληρωμένο φάσμα υψηλής ποιότητας προϊόντων, δίνοντας λύση σε κάθε ανάγκη που αφορά ξεχωριστούς τομείς της Φαρμακευτικής (π.χ. Παραγωγή και ποιοτικός έλεγχος, Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης κ.α.).
Δειγματοληψία
Προϊόντα για τη δειγματοληψία υγρών, στερεών και αερίων.Από μπουκάλια και δοχεία έως αυτόματους φορητούς δειγματολήπτες για τη συλλογή υγρών καθώς και κουτιά και παγο-κύστες για ασφαλή μεταφορά.Ακόμη φίλτρα δειγματοληψίας αερίων και εξοπλισμός ανάλυσης.Τέλος, κιτ για δειγματοληψία και αξιολόγηση επιφανειών όπως σφουγγάρια, τρυβλία επαφής, dip slides και στυλεοί δειγματοληψίας κατά HACCP.

Χρωματογραφία
Συσκευές και αναλώσιμα για χρωματογραφία. Στήλες HPLC, στήλες ιοανταλλαγής, διαλύτες για HPLC, φίλτρα μεμβράνης για διαλύτες, φιαλίδια για GC & HPLC, τριχοειδείς στήλες και διαλύτες για την ανάλυση φυτοφαρμάκων, γυάλινες μικρο-σύριγγες κ.α.

Κιτ ελέγχου νερού (οπτικά)
Κιτ ελέγχου νερού σε strips ή ρολό για γρήγορη ημι-ποσοτική μέτρηση ποικίλων παραμέτρων όπως pH, Cl2, ClO2, I, Cu, Fe, H2O2, CaCO3, Peracetic Acid, Nitrate/Nitrite, Sulphite και άλλα.

Μικροβιολογικές αναλύσεις
Φίλτρα μεμβράνης και φίλτρα σύριγγος (Pall Acrodisc), συστοιχίες διήθησης, χωνιά, αντλίες και θρεπτικά υλικά σε τρυβλία, αμπούλες και σκόνη, αγαρ, για μικροβιολογικές αναλύσεις καθώς και όργανα όπως επωαστικοί θάλαμοι και μετρητές αποικιών.

Υγιεινή και ασφάλεια
Εξοπλισμός ασφαλείας για κάθε περίσταση. Γυαλιά, προστατευτικά προσώπου, μάσκες σωματιδίων και ατμών, γάντια για εργαστηριακή, βιομηχανική χρήση, γάντια ανθεκτικά σε χημικά, γάντια ανθεκτικά σε κρύο και ζέστη, στολές, κράνη, μπότες και παπούτσια ασφαλείας, απολυμαντικά χεριών και κρέμες, καθαριστικά, κιτ πρώτων βοηθειών, οφθαλμικά διαλύματα, κιτ απορρόφησης για διαρροές επικύνδυνων υλικών.

Ελεγχόμενο περιβάλλον – Στείροι χώροι
Προστασία προσωπικού και προϊόντος. Οτιδήποτε απαιτείται για καθαρισμό και έλεγχο μόλυνσης (π.χ. σφουγγαρίστρες, πανάκια ή swabs). Αξεσουάρ για στείρους χώρους, συμπεριλαμβανομένου υάλινου και πλαστικού εξοπλισμού, προμήθειες πρώτων βοηθειών, χαρτικά κ.α. Έπιπλα και εξοπλισμός που χρειάζεται ώστε να ξεκινήσει και να λειτουργήσει ένας στείρος χώρος.