Εργαστηριακές Γεννήτριες Παραγωγής Αζώτου NitroFlow Lab - Parker domnick hunter

Παραγωγή Αζώτου για LC / MS

  • Με ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή
  • Παραγωγή έως 32 lpm
  • Αμέση και συνεχόμενη παραγωγή αζώτου ποιότητας 99,5%, 8 bar
  • Αθόρυβη λειτουργία
nitroflow for LC MS pnoilab.gr

NitroFlow Lab

Παραγωγή αζώτου on-demand για εργαστηριακές εφαρμογές LC / MS
Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο