Το νερό αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο για την διατήρηση της ζωής στην γη και αποτελεί βασικό συστατικό σε ποικίλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά κ.α. Για αυτόν τον λόγο υπάρχουν πολύ αυστηρές οδηγίες και νομοθεσίες και όρια για την ύπαρξη μικρο-οργανισμών για το νερό που προορίζεται να καταναλωθεί από ανθρώπους.
Η εταιρεία μας διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων που σχετίζονται με την ανάλυση του νερού. Από τα θρεπτικά υποστρώματα που είναι απαραίτητα για την μικροβιολογική ανάλυση έως και τον εξοπλισμό ενός μικροβιολογικού εργαστηρίου, είτε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία είτε άλλες οδηγίες, ανάλογα με τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στην κάθε εγκατάσταση.

Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων
Φίλτρα σύριγγας Acrodisc εκ του οίκου Pall, κατασκευασμένα με μεμβράνη από Nylon, PTFE, Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Cellulose (mixed esters, acetate), Nitrocellulose, Polysulfone, Polyethersulfone, Acrylic Copolymer, Polypropylene, με πόρους 0.2, 0.45, 0.8, 1.0, 1.2, 5.0, και 10.0μm και διαμέτρους 4,13,25mm. Ακόμη διατίθενται Άγαρ, αποστειρωμένα τρυβλία και θρεπτικά υλικά σε τρυβλία, αμπούλες και σκόνη για μικροβιολογικές αναλύσεις.

Εξοπλισμός μικροβιολογικού εργαστηρίου
Πλήρης γκάμα εξοπλισμού για μικροβιολογικές αναλύσεις νερού όπως συστοιχίες διήθησης, χωνιά, αντλίες κενού καθώς και όργανα όπως επωαστικοί θάλαμοι και μετρητές αποικιών.

Δειγματοληψία
Προϊόντα για τη δειγματοληψία υγρών, στερεών και αερίων. Από μπουκάλια και δοχεία έως αυτόματους φορητούς δειγματολήπτες για τη συλλογή υγρών καθώς και κουτιά και παγο-κύστες για ασφαλή μεταφορά. Ακόμη φίλτρα δειγματοληψίας αερίων και εξοπλισμός ανάλυσης. Τέλος, κιτ για δειγματοληψία και αξιολόγηση επιφανειών όπως σφουγγάρια, τρυβλία επαφής, dip slides και στυλεοί δειγματοληψίας κατά HACCP.

Ευρωπαϊκή νομοθεσία και οδηγίες για την ανάλυση τροφίμων
Λίστα των Ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών για την ανάλυση πόσιμου νερού, αποβλήτων, νερού βιομηχανικής χρήσης και νερού ποταμών.