Περιβαλλοντικές αναλύσεις – Αναλυτική χημεία

Η αναπτυσσόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος έχει οδηγήσει τις αρχές στη σύσφιξη των οδηγιών και των κανονισμών. Η παρακολούθηση των εκπομπών στο νερό, το έδαφος και των αέρα αποτελούν βασικά ζητήματα σε όλη τη βιομηχανία. Οι περισσότερες από αυτές τις δοκιμές διεξάγονται σε εργαστήρια κατασκευασμένα για το συγκεκριμένο σκοπό και εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μέσα. Όμως ο φορητός αναλυτικός εξοπλισμός μπορεί να παρέχει ποσοτικές ή ημι-ποσοτικές επί τόπου μετρήσεις και ελέγχους, ώστε να μειώνονται τα κρίσιμα και άρα δαπανηρά δείγματα που απαιτούν πλήρη εργαστηριακή επικύρωση και έλεγχο.
Απλές οπτικές αναλυτικές τεχνικές όπως τεστ με ταινίες και χημικά κιτ που χρησιμοποιούν χρωματικά διαγράμματα είναι ιδανικά για να δώσουν μια κατά προσέγγιση ιδέα των επιπέδων μιας συγκεκριμένης παραμέτρου και είναι εξαιρετικά αποδοτικές. Έτοιμα προς χρήση αντιδραστήρια και τεστ με κυψελίδες γλιτώνουν το χρόνο και την ταλαιπωρία της προετοιμασίας των αντιδραστηρίων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη επιστημονικό προσωπικό με μόνο μια μικρή εκπαίδευση.
Ευρωπαϊκή νομοθεσία και οδηγίες για την ανάλυση νερού
Λίστα των Ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών για την ανάλυση πόσιμου νερού, αποβλήτων, νερού βιομηχανικής χρήσης και νερού ποταμών.

Δειγματοληψία
Προϊόντα για τη δειγματοληψία υγρών, στερεών και αερίων.Από μπουκάλια και δοχεία έως αυτόματους φορητούς δειγματολήπτες για τη συλλογή υγρών καθώς και κουτιά και παγο-κύστες για ασφαλή μεταφορά.Ακόμη φίλτρα δειγματοληψίας αερίων και εξοπλισμός ανάλυσης.Τέλος, κιτ για δειγματοληψία και αξιολόγηση επιφανειών όπως σφουγγάρια, τρυβλία επαφής, dip slides και στυλεοί δειγματοληψίας κατά HACCP.

Προετοιμασία δείγματος
Ό,τι χρειάζεστε για την προετοιμασία των δειγμάτων. Συστήματα παραγωγής καθαρού και υπερ-κάθαρου νερού, κλίβανοι αποτέφρωσης, συσκευές για χώνευση/απόσταξη, άλεση/ανάμειξη και ανάδευση, κυκλοφορητές/θερμοστάτες και υδατόλουτρα, φούρνοι και συσκευές ζύγισης.

Κιτ ελέγχου νερού (οπτικά)
Κιτ ελέγχου νερού σε strips ή ρολό για γρήγορη ημι-ποσοτική μέτρηση ποικίλων παραμέτρων όπως pH, Cl2, ClO2, I, Cu, Fe, H2O2, CaCO3, Peracetic Acid, Nitrate/Nitrite, Sulphite και άλλα.

Έλεγχος νερού (φωτομετρικά)
Όργανα υψηλής ακρίβειας για εργαστηριακές αναλύσεις. Φασματοφωτόμετρα για αναλύσεις nickel, nitrate, nitrite, oxygen active/dissolved, ozone, pH, phenols, PHMB, phosphate, polyacrylates, potassium, silica, sodiumhypochlorite, cyanuric acid, sulphate, sulphide, sulphite, surfactants, suspended solids, TOC, total hardness, total nitrogen, triazoles, turbidity, urea, zinc και άλλα.

Μέτρηση BOD/COD
Όργανα φορητά και πάγκου για τη μέτρηση Dissolved Oxygen (D.O.), BOD, μέτρηση βιοδιασπασιμότητας, εδαφική αναπνοή κ.α.

Μικροβιολογικές αναλύσεις
Φίλτρα μεμβράνης, συστοιχίες διήθησης, χωνιά, αντλίες και θρεπτικά υλικά σε τρυβλία, αμπούλες και σκόνη για μικροβιολογικές αναλύσεις καθώς και όργανα όπως επωαστικοί θάλαμοι και μετρητές αποικιών.

Υγιεινή και ασφάλεια
Εξοπλισμός ασφαλείας για κάθε περίσταση. Γυαλιά, προστατευτικά προσώπου, μάσκες σωματιδίων και ατμών, γάντια για εργαστηριακή, βιομηχανική χρήση, γάντια ανθεκτικά σε χημικά, γάντια ανθεκτικά σε κρύο και ζέστη, στολές, κράνη, μπότες και παπούτσια ασφαλείας, απολυμαντικά χεριών και κρέμες, καθαριστικά, κιτ πρώτων βοηθειών, οφθαλμικά διαλύματα, κιτ απορρόφησης για διαρροές επικύνδυνων υλικών.

Χρωματογραφία
Συσκευές και αναλώσιμα για χρωματογραφία. Στήλες HPLC, στήλες ιοανταλλαγής, διαλύτες για HPLC, φίλτρα μεμβράνης για διαλύτες, φιαλίδια για GC & HPLC, τριχοειδείς στήλες και διαλύτες για την ανάλυση φυτοφαρμάκων, γυάλινες μικρο-σύριγγες κ.α.

Όργανα και ηλεκτρόδια (ηλεκτροχημεία)
Φορητές συσκευές για επι-τόπου μετρήσεις καθώς και όργανα πάγκου για παραμέτρους όπως pH/ion, αγωγιμότητα, dissolved oxygen, θερμοκρασία, καταγραφικά θερμοκρασίας και υγρασίας και σχετικά διαλύματα βαθμονόμησης και ελέγχου.

Αντιδραστήρια αναλύσεων και βαθμονόμησης
Αντιδραστήρια για μετρήσεις στο πεδίο και το εργαστήριο, διαλύτες για φασματοσκοπία, αντιδραστήρια για ανάλυση ιχνοστοιχείων, πρότυπα ατομικής φασματοσκοπία απορρόφησης (AAS), πρότυπα και υλικά αναφοράς για ICP και πιστοποιημένα υλικά αναφοράς για την περιβαλλοντική ανάλυση.