Ο τομέας της Φαρμακευτικής βιομηχανίας διέπεται από τις πλέον αυστηρές και κρίσιμες διαδικασίες από άποψης ελέγχου και ορίων των παραμέτρων. Με τη γκάμα των προϊόντων μας καλύπτουμε σχεδόν όλο το εύρος εργαστηριακού εξοπλισμού και αναλωσίμων.
Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι οίκοι που αντιπροσωπεύουμε παρέχουν ένα ολοκληρωμένο φάσμα υψηλής ποιότητας προϊόντων, δίνοντας λύση σε κάθε ανάγκη που αφορά ξεχωριστούς τομείς της Φαρμακευτικής (π.χ. Παραγωγή και ποιοτικός έλεγχος, Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης κ.α.).
Κατηγοριοποίηση στείρων χώρων
Νομοθεσία και κατηγοριοποίηση των στείρων χώρων της εγκατάστασης σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία όπως US FED STD 209E, ISO 14644-1 και BS 5295 με βάση την περιεκτικότητα σε σωματίδια συγκεκριμένου μεγέθους.

Είδη ατομικής προστασίας
Είδη ατομικής προστασίας / ρουχισμός κατάλληλα για ελεγχόμενο περιβάλλον και στείρους χώρους (αποστειρωμένα και μη) όπως ολόσωμες φόρμες, ποδονάρια, κουκούλες, μάσκες, γάντια, υποδήματα κ.α.

Υπηρεσίες καθαριότητας
Οτιδήποτε απαιτείται για καθαρισμό και έλεγχο μόλυνσης. Σφουγγαρίστρες και ηλεκτρικές σκούπες κατάλληλες για ελεγχόμενους χώρους, πανιά καθαρισμού και στυλεοί δειγματοληψίας αλλά και ειδικά καθαριστικά / απολυμαντικά επιφανειών και πατωμάτων.

Έπιπλα και εξοπλισμός
Μία ολοκληρωμένη σειρά από ανοξείδωτα έπιπλα για στείρους χώρους, οτιδήποτε από τραπέζια και καρέκλες μέχρι αντλίες κενού – όλα τα έπιπλα και ο εξοπλισμός που χρειάζεται ώστε να ξεκινήσει και να λειτουργήσει ένας στείρος χώρος.