Είτε κάποιος εργάζεται στην έρευνα, την παραγωγή ή τον ποιοτικό έλεγχο (QC), η ασφάλεια προέχει. Για κάθε τομέα υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές και κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης, μιας και ο κάθε τομέας έχει διαφορετικές ανάγκες προστασίας. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα σωστά προϊόντα για την εφαρμογή σας.
Η ασφάλεια του προσωπικού περιλαμβάνει όχι μόνο τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, αλλά και τον εξοπλισμό προστασίας των εγκαταστάσεων και την παρακολούθηση της υγιεινής των δωματίων που το προσωπικό εργάζεται. Με αυτό τον τρόπο όλες οι παράμετροι παρακολουθούνται ώστε να διατηρούνται εντός των καθορισμένων από το νόμο ή τους εσωτερικούς κανονισμούς της εγκατάστασης ορίων και ο προστατευτικός εξοπλισμός λειτουργεί σαν δικλείδα ασφαλείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κύριες κατηγορίες προϊόντων Υγιεινής & Ασφάλειας:
Παρακολούθηση Υγιεινής
Γενικά η υγιεινή καθώς και διάφορες μικροβιολογικές παράμετροι πρέπει να παρακολουθούνται, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές που αντιστοιχούν σε κάθε είδος εγκατάστασης ή διαδικασίας.

Προσωπική ασφάλεια
Ο εξοπλισμός προσωπικής ασφαλείας είναι το πρωταρχικό μέσος προστασίας του προσωπικού για τις καθημερινές εργασίες ανεξάρτητα από τις διαδικασίες παρακολούθησης των κρίσιμων παραμέτρων.

Προστασία εγκατάστασης
Η καθημερινή χρήση επικίνδυνων προϊόντων μπορεί να είναι δύσκολη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την αποθήκευση, μεταφορά και διακίνηση των υλικών αυτών.