Ο γερμανικός οίκος CS instruments GmbH ως κύριο αντικείμενο εφαρμογής έχει την παραγωγή οργάνων ελέγχου ποιότητας του πεπιεσμένου αέρα. Τα προϊόντα του οίκου CS instruments GmbH βρίσκουν εφαρμογή σε ποικίλες γραμμές παραγωγής όπου ο έλεγχος του πεπιεσμένου αέρα κρίνεται απαραίτητος για την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.
Ο οίκος CS instruments GmbH είναι ο πρώτος παγκοσμίως που εξειδικεύεται αποκλειστικά στην παραγωγή οργάνων για τον έλεγχο της ποιότητας του πεπιεσμένου αέρα, ο οποίος χρησιμοποιείται σε μεγάλο εύρος εγκαταστάσεων όπως: Αυτοκινητοβιομηχανίες, Φαρμακοβιομηχανίες, Παραγωγή και συσκευασία τροφίμων, Βιομηχανίες χημικών ειδών, Παρασκευή μηχανολογικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.α
Το εύρος του εξοπλισμού περιλαμβάνει:
 • αισθητήρες ροής
 • αισθητήρες σημείου δρόσου
 • αισθητήρες διαρροών
 • αισθητήρες πίεσης
 • καταγραφικά

 • csm_Picture_EN_2018_V00_70cbcd51bb

  Κατάλογος Προϊόντων CS Instruments GmbH

  Ενημερωθείτε σχετικά με τους αισθητήρες πεπιεσμένου αέρα CS Instruments GmbH
  Κατεβάστε τον Κατάλογο
  VA520 CS Instruments Flow Sensor, pnoilab.gr

  Αισθητήρες Ροής VA 500 - Flow Meter VA 500

  Ενημερωθείτε για τους νέους αισθητήρες παροχής VA 500 του οίκου CS Instruments GmbH
  Flow Meter
  csm_ld_500_mit_Stempel_090d112df7

  Νέος Αισθητήρας Διαρροών LD 500

  Ενημερωθείτε για τον νέο αισθητήρα διαρροών LD 500 του οίκου CS Instruments
  LD 500

  Αισθητήρες Σημείου Δρόσου - Dew Point Meters

  Με τους αισθητήρες σημείου δρόσου FA500 μπορείτε να ελέγξετε το σημείο δρόσου του αέρα που έρχεται σε επαφή με το προϊόν σας.
  Οι εφαρμογές ποικίλουν: Το εύρος μέτρησης [-80 έως 20 pDp] καλύπτει τις απαιτητικές εφαρμογές φαρμακοβιομηχανιών στις οποίες ο πεπιεσμένος αέρα πρέπει να έχει σημείο δρόσου -70 pDp, ενώ το εύρος [-60 έως 30 pDp] καλύπτει τις βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών όπου ο αέρας που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να είναι κλάσης ISO8573:1-2010[1.2.1], να έχει δηλαδή σημείο δρόσου -40 pDp.

  Αισθητήρες Πίεσης - Pressure Transducers

  Ο οίκος CS Instruments διαθέτει ένα εύρος αισθητήρων πίεσης και θερμοκρασίας, με εύρος μέτρησης 0..10 bar, 0..16bar, 0..40bar, 0..100bar, 0..250bar, 0..400bar, absolute pressure 0..1,6 bar, αλλά και μέτρηση κενού με ελάχιστη μέτρηση -1 bar, και ακρίβεια μετρήσεων 1 ή 0,5 %.