Διήθηση Υγρών

Ο οίκος Parker domnick hunter σχεδιάζει κατασκευάζει και προμηθεύει φίλτρα υγρών για όλες τις βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών.
Οι συνεχείς επενδύσεις στο ήδη αναγνωρισμένο τμήμα R&D, έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία φίλτρων υψηλών παροχών, μικρής διαφορικής πίεσης, μεγάλης αντοχής σε χημικά, και πιο σημαντικά: με μεγαλύτερη κατακράτηση μικροοργανισμών για την διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.
Όλα τα προτεινόμενα φίλτρα τροφίμων & ποτών συμμορφώνονται με τις διατάξεις 21CFR Part 177, EC1935 / 2004, USP Plastics Class VI - 121 C και ISO10993, ενώ τα αδρανή υλικά κατασκευής δεν απορροφούν πρωτεΐνες και χρώματα και δεν επηρεάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποτού.

Εξατομικευμένη προσέγγιση:

Κάθε τομέας είναι διαφορετικός και χρήζει διαφορετικής προσέγγισης. Για τον λόγο αυτό, τα φίλτρα του οίκου Parker domnick hunter διαφοροποιούνται αναλόγως της εφαρμογής. Κάθε κατηγορία φίλτρων έχει ξεχωριστά πιστοποιητικά κατακράτησης μικροοργανισμών ανάλογα με την εφαρμογή. Οι κυριότερες κατηγορίες ποτών εξατομικευμένης προσέγγισης είναι:


Για την αύξηση του χρόνου ζωής των φίλτρων, και προστασία των τελικών μεμβρανών αποστείρωσης, τα στάδια εμφιάλωσης είναι συνήθως:

Αρχική Διαύγαση: Τυπικά, τα φίλτρα αυτού του σταδίου είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να αντέχουν σε υψηλό και μεταβαλλόμενο όγκο σωματιδίων. Η προσεκτική επιλογή χαρακτηριστικών κατακράτησης και κατασκευής των φίλτρων αυτού του σταδίου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την απόδοση των επόμενων σταδίων διήθησης και την συνολική απόδοση του συστήματος.

Ιδανικά για το στάδιο διαύγασης κρίνονται τα φίλτρα της σειράς Peplyn, τα οποία προσφέρουν:
 • αυξημένες δυνατότητες κατακράτησης και
 • αυξημένη αντοχή σε καθαρισμούς
 • Τα φίλτρα της σειράς Peplyn πρόκειται για φίλτρα βάθους, με βαθμιαία κατανομή πυκνότητας, κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο. Αντιστέκονται στην έμφραξη, ενώ παράγουν σταθερής ποιότητας διήθημα υπό μεγάλο εύρος συνθηκών. Προσφέρουν απόλυτη κατακράτηση από 1 έως 125 μm, προσδιορισμένη με βάσει τεχνικής ISO 12103 Pt. 1 A2 Fine and A4 Course test dust σε νερό.
  Μέγιστη θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας 70C, ενώ μπορούν να αποστειρωθούν με ατμό η αυτόκαυστο 135C, και να απολυμανθούν με ζεστό νερό 90C, ή με χρήση χημικών.
  Τα φίλτρα Peplyn HA είναι ιδανικά για καθαρισμό με αντίστροφη ροή, ενώ στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, διατίθενται τα φίλτρα μεγάλου βάθους, Peplyn HD, για αυξημένες δυνατότητες κατακράτησης.
  Προστασία Μεμβρανών Η επιλογή αυτών των φίλτρο παίζει καθοριστικό ρόλο στον χρόνο ζωής των τελικών αποστειρωτικών φίλτρων μεμβράνης. Τα φίλτρα βάθους, της σειράς Prepor του οίκου Parker domnick hunter, προσφέρουν σωματιδιακή κατακράτηση και μείωση του μικροβιολογικού φορτίου.
  Πιο συγκεκριμένα το φίλτρο Prepor PP παρουσιάζει αυξημένη μηχανική αντοχή και μείωση μικροβιολογικού φορτίου, ενώ το φίλτρο Prepor NG είναι το μόνο φίλτρο προπυλενίου με πιστοποιητικό κατακράτησης μικροοργανισμών:
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Clostridium perfingens
 • Serratia marcescens
 • Αποστειρωτικά Φίλτρα: Το τελικό στάδιο αποστείρωσης είναι και το πιο κρίσιμο στα εμφιαλωτήρια. Η χρήση των φίλτρων αφορά καθαρά την αποστείρωση του τελικού προϊόντος πριν την εμφιάλωση. Η δυνατότητα των φίλτρων κατακρατήσουν μικροοργανισμούς επηρεάζεται από τις συνθήκες λειτουργίας και καθαρισμού, ενώ η ακεραιότητα τους μπορεί να ελεγχθεί με τεστ ακεραιότητας.
  Τα φίλτρα της σειράς Bevpor αφαιρούν αξιόπιστα όλους τους μολυσματικούς οργανισμούς από το νερό, προστατεύοντας παράλληλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού. Τα διαθέσιμα μεγέθη είναι 0.2 και 0.45 μm, ενώ τα φίλτρα της σειράς Bevpor M είναι πιστοποιημένα ως αποστειρωτικά, ενώ τα φίλτρα της σειράς Bevpor P είναι κατηγοριοποιημένα ως μη αποστειρωτικά ενώ αφαιρούν αποτελεσματικά τους μικροοργανισμούς:
 • Serratia marcescens
 • Escherichia coli
 • Enterococcus faecalis
 • Clostridium perfringens
 • Pseudomonas aeruginosa