Φίλτρα Χημικών & Πετροχημικών


Ο οίκος Parker domnick hunter, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φίλτρων παγκοσμίων, διαθέτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών στη διήθηση χημικών και πετροχημικών. Η μεγάλη χημική συμβατότητα, τα διαφορετικά είδη φίλτρων και οι αυξημένες αντοχές σε χρόνο επαφής, θερμοκρασία λειτουργίας και παροχές των φίλτρων τα καθιστούν κατάλληλα για χρήση σε βιομηχανίες πετροχημικών.

Τα βιομηχανικά φίλτρα του οίκου Parker domnick hunter είναι ειδικά ανεπτυγμένα για ένα εύρος εφαρμογών όπως:

(Πατήστε πάνω στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει)