ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

 

Βασίλης Αθανασάκης, Χημικός MSc
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: Συνολικά 10, από τους οποίους 4 στις πωλήσεις & Marketing

(1 Χημικός M.Sc., 1 Χημικός,  1 Τεχνολόγος Τροφίμων,

1 Μηχανολόγος Μηχανικός MEng, BEng)

Η εταιρεία μας απευθύνεται στην ελληνική αγορά με προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών μας. Οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται είναι τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας και πιο συγκεκριμένα, Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών, Βιομηχανίες Πετροχημικών, Φαρμακοβιομηχανίες, Δημοτικές εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, Χημικές Βιομηχανίες, Ιδιωτικά Εργαστήρια, Εργαστήρια Εξωσωματικής-IVF, Τμήματα Ιατρικής και Βιολογίας σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα και Βιομηχανικά εργαστήρια ελέγχου ποιότητας R & D, όπως επίσης και παραγωγικές διαδικασίες.

Κατά το 2014 με επιτυχία:

  1. Aναλάβαμε και ολοκληρώσαμε στην Περιφέρεια Ιονίου / Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Βιοπληροφορικής την ανακατασκευή του σχετικού εργαστηρίου και την προμήθεια υπερσύγχρονου εξοπλισμού μέσω Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού καθαρής αξίας 1.965.000,00€.
  2. ‘Eπειτα από 2 έτη συνεχούς αξιολόγησης και με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στη διήθηση πετροχημικών, πιστοποιηθήκαμε ως επίσημοι προμηθευτές των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε. αναλαμβάνοντας την προμήθεια φίλτρων για 2 γραμμές διύλησης αξίας ~150.000,00€ με στόχο την επέκταση σε 1 ακόμη γραμμή μονάδας διύλησης που θα αποφέρει συνολικές πωλήσεις >200.000,00€ για το συγκεκριμένο λογαριασμό.
  3. Στα τέλη του 2014 μας ανατέθηκε η προμήθεια από τη Roche Diagnostics Α.Ε. αξίας 140.000,00€ σχετικά με Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την οποία και ολοκληρώσαμε εντός του 2015

Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε την παρουσία μας και να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς παρέχοντας τεχνική εξειδίκευση, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και ολοκληρωμένα πακέτα προϊόντων όπως επίσης και αξιοποιώντας τις πρόσφατες επιτυχίες μας, οι οποίες και έχουν ενδυναμώσει τις σχέσεις της εταιρείας μας με τους προμηθευτές μας, να επεκτείνουμε τη δραστηριότητα μας και εκτός Ελλάδας.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2015  και κατά την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other