Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Οίκου VWR

Η εταιρεία μας έλαβε μέρος σε μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων, και παρουσιάσεων που διοργάνωσε ο οίκος VWR την 22α και 23η Απριλίου 2015 στην Πράγα. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι ήταν αντιπρόσωποι από όλη την ανατολική Ευρώπη, και όσον αφορά την Ελλάδα η Πνοή Εργαστηρίου ήταν η μόνη που προσκλήθηκε να συμμετάσχει. Συνολικά διεξήχθησαν 40 σεμινάρια με ενημερωτικό και εκπαιδευτικό σκοπό από τους μεγαλύτερους προμηθευτές του οίκου VWR παγκοσμίως. Ενημερωτικά, οι εταιρείες – προμηθευτές που συμμετείχαν ήταν οι ακόλουθες:

SHP Autoclaves Bimos Binder Nabertherm
Julabo VELP Quanta Duran
Hirschmann KNF Edmund Bühler Asecos
Revco Freezers Telstar Vitlab Techne
Büchi Motic Thermo Duperthal
Elma Ultrasonic Biotix Xylem (WTW) MT Online / Ohaus
IKA Munktell-Filtrak 3M Air Liquide
Alfa Aesar Grant Memmert Pall
Brand Bürkle Eppendorf Ansell
Erlab Ergomat 2mag Hach Lange