Εξοπλισμός και αναλώσιμα χημικών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγου

H Πνοή Εργαστηρίου, μπορεί να εξοπλίσει τα χημικά εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου με ένα εύρος εργαστηριακών οργάνων και αναλωσίμων.

  • Φίλτρα σύριγγος για υγρή χρωματογραφία του οίκου Pall
  • Μεμβράνες διήθησης
  • Στήλες χρωματογραφίας των οίκων Merck, Thermo & Avantor (J.T.Baker)
  • Όργανα φυσικοχημείας του οικου Palintest
  • Χρωματόμετρα του οίκου Lovibond
  • Πρότυπα διαλύματα (Reference Standards)
  • Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς (CRM) καθώς και διεργαστηριακά σχήματα (PT)
  • Κλιβάνους ξήρανσης, αποτέφρωσης & κλιματολογικούς
  • Υαλικά και πλαστικά
  • Συσκευές κοκομετρίας του οίκου PSS entegris (SPOS Counter & DLS)