Σύστημα καθαρισμού διοξειδίου τύπου PCO2 εκ του οίκου Parker Domnick Hunter

PCO2 Polisher

Σύστημα καθαρισμού διοξειδίου τύπου PCO2 εκ του οίκου Parker Domnick Hunter κατάλληλο για επεξεργασία του διοξειδίου σε βιομηχανίες ποτών (αεριούχα αναψυκτικά, ανθρακούχο νερό, μπύρα κλπ). Η χρήση των συστημάτων PCO2 polisher εγγυάται την απομάκρυνση ανεπιθύμητων ουσιών και οσμών που μπορούν να επηρεάζουν το τελικό προϊόν. Τα PCO2 polisher περιλαμβάνουν πέντε (5) διαφορετικά στάδια καθαρισμού του διοξειδίου όπως αυτά περιγράφονται στο επόμενο σχήμα (Σχήμα 1):

PCO2-585x253

Σχήμα 1. Στάδια επεξεργασίας σε συσκευή PCO2 polisher

Τα PCO2 polisher διατίθεται σε οκτώ (8) διαφορετικά μοντέλα με δυνατότητα επεξεργασίας από 150 kg/h έως 4537 kg/h CO2. Η αλλαγή και η συντήρηση των PCO2 polisher είναι πολύ εύκολη χάριν στον ειδικό τους σχεδιασμό ενώ οι υποδοχείς καλύπτονται από εγγύηση δέκα (10) ετών. Η κατασκευή τους γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 και όλα τα υλικά κατασκευής είναι σύμφωνα με τον κώδικα Τροφίμων & Ποτών κατά  FDA, Title 21 “Food and Drug”.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το Τεχνικό Φυλλάδιο του είδους CO2 Polisher.