Πνοή Εργαστηρίου Α.Ε. – Εργαστηριακός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

Η Πνοή Εργαστηρίου Α.Ε. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2004 και σήμερα έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές εργαστηριακών και βιομηχανικών συσκευών και αναλωσίμων στη χώρα.

Το επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό με την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του, οι σταθερές συνεργασίες με αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού και η πολυετής εμπειρία στους τομείς ενασχόλησης μας συνθέτουν ένα μοναδικό μίγμα αξιοπιστίας & εμπιστοσύνης που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε είναι τόσο ιδιωτικοί όσο και δημόσιοι και ειδικότερα: Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών, Πετροχημικές βιομηχανίες, Φαρμακοβιομηχανίες, δημοτικά και αποχετευτικά δίκτυα, Χημικές Βιομηχανίες, Ιδιωτικά εργαστήρια, Εργαστήρια IVF, Τμήματα Ιατρικής και Βιολογίας Πανεπιστημίων και Έρευνας Ινστιτούτα και βιομηχανικά εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης ελέγχου ποιότητας, καθώς και διαδικασίες παραγωγής.

Τα προϊόντα του Εργαστηριακού τμήματος της Πνοή Εργαστηρίου Α.Ε. περιλαμβάνουν αναλώσιμα και συσκευές ποιοτικού ελέγχου, γυαλικά, πλαστικά, θρεπτικά υποστρώματα, είδη δειγματοληψίας, προϊόντα διαχείρισης υγρών, αντιδραστήρια και αναλώσιμα εξωσωματικών κλινικών, συστήματα κοκομετρίας και χαρακτηρισμού υγρών διαλυμάτων.

Τα προϊόντα του Βιομηχανικού τμήματος της Πνοή Εργαστηρίου Α.Ε. αφορούν βιομηχανικά φίλτρα επεξεργασίας υγρών και αερίων (σωματιδιακά και αποστειρωτικά φίλτρα και φίλτρα χημικής προσρόφησης), μετρητικά συστήματα και παραγωγή αζώτου σε βιομηχανίες τροφίμων, όπως εμφιαλωτήρια νερού, ζυθοποιίες, οινοποιεία, εμφιάλωση ελαιόλαδου, βιομηχανίες ξηρών τροφών κ.ο.κ. και χημικές βιομηχανίες & διυλιστήρια (διήθηση διαλυτών και χημικών ουσιών, πετρελαιοειδών συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού καυσίμου).

Η αποστολή μας

Αποστολή μας είναι η διαρκής επένδυση στην καινοτομία και παροχή ύψιστου επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην δημιουργία αξίας αλλά και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τους πελάτες μας.

Το όραμα μας

Οραματιζόμαστε είμαστε ο ισχυρότερος προμηθευτής εργαστηριακών συσκευών, αναλωσίμων και βιομηχανικών φίλτρων παραγωγής στην Ελληνική αγορά.

Οι αξίες μας

Ποιότητα

Προτείνουμε λύσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ποιότητας και στην μακροχρόνια άμβλυνση του κόστους παραγωγής και εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου

Επικοινωνία

Υποστηρίζουμε την ανθρώπινη επαφή, επιδιώκοντας καλύτερη επικοινωνία με τον πελάτη. Η κατανόηση των αναγκών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των προτάσεων μας

Εμπειρία

Το προσωπικό μας έχει πλήρη γνώση όλων των σύγχρονων μεθόδων ελέγχου & παραγωγής, ώστε οι προτάσεις μας να συμβαδίζουν πάντα με τα σύγχρονα πρότυπα ISO, αλλά και τις ανάγκες του εκάστοτε επιστήμονα και μηχανικού

Η δέσμευση μας

Να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας μέσω της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και της γνώσης της ομάδας μηχανικών πωλήσεων. Να εντοπιστούν πιθανές αναβαθμίσεις και βελτιστοποιήσεις των συστημάτων και των διαδικασιών μέσω μετρήσεων και εκτεταμένων μελετών. Χρήση καινοτόμων προϊόντων για την επέκταση της ικανότητας και της παραγωγικότητας της εγκατάστασης / του εργαστηρίου. Μείωση του χρόνου διακοπής και του κόστους λειτουργίας. Να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2.

Οι εγκαταστάσεις μας

Για να παρέχουμε τις επιθυμητές ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, έχουμε δημιουργήσει δύο ξεχωριστούς χώρους αποθήκευσης, ανάλογα με τις απαιτήσεις αποθήκευσης του προϊόντος. Κάθε χώρος παρακολουθείται ανεξάρτητα για τη θερμοκρασία και την υγρασία ενώ ο ένας περιλαμβάνει εργαστηριακά ψυγεία και καταψύκτες για διάφορα προϊόντα ψυκτικής αποθήκευσης. Για την περαιτέρω επέκταση της δέσμευσής μας για την ποιότητα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 και την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ / Γ.Π.οικ. / 1348/2004 για την ορθή πρακτική διανομής ιατρικών συσκευών.