Συνεργασίες

Η ΠΝΟΗ εργαστηρίου αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες παραγωγής βιομηχανικών συσκευών και αναλωσίμων του εξωτερικού. Με γνώμονα την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, οι συνεργασίες της ΠΝΟΗ εργαστηρίου χαρακτηρίζονται από αμοιβαία εμπιστοσύνη και δέσμευση και έχουν σαν στόχο τη διαρκή ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένοι από τους συνεργάτες της Πνοής Eργαστηρίου και ο τομέας δραστηριοποίησής τους:

Συνεργασίες Εργαστηριακών Ειδών

Logo_horiba

Photon Technology International

Μάθετε περισσότερα

Συνεργασίες Βιομηχανικών Ειδών