Η PALL σχεδιάζει, παράγει και προμηθεύει συστήματα διήθησης υγρών και αερίων, φίλτρα μεμβράνης και συστήματα διαχωρισμού. Τα φίλτρα της PALL βρίσκουν εφαρμογή σε μια πληθώρα βιομηχανικών διαδικασίων στηη φαρμακοβιομηχανία και στηη βιοτεχνολογία γενικότερα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διαδικασίες επεξεργασίας νερού και η επεξεργασία αποβλήτων. Η PALL διαθέτει μια πλήρη γκάμα προϊόντων, με φίλτρα διαφόρων υλικών π.χ Nylon, PVDF, Supor, Teflon) για την πλήρη κάλυψη των αναγκών ενός εργαστηρίου. Ορισμένα από τα προϊόντα της PALL αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:
  • Φίλτρα σύριγγας για χρήση σε HPLC, Ιοντική Χρωματογραφία (IC) καθώς και διήθηση δειγμάτων σε φαρμακοβιομηχανία.
  • Φίλτρα μεμβράνης για μικροβιολογικές αναλύσεις, διήθηση κινητών φάσεων και γενικότερη διήθηση υγρών και αερίων.
  • Συστοιχίες διήθησης, μαγνητικά χωνιά, ανοξείδωτα, αντλίες oil-free.
  • Αποστειρωμένα πλαστικά χωνιά μιας χρήσης, με ενσωματωμένη μεμβράνη, για αναλύσεις υδατικών διαλυμάτων σε βιομηχανίες φαρμάκων, εμφιαλωτήρια νερού κλπ.
  • Αποστειρωμένα τρυβλία και έτοιμα θρεπτικά υποστρώματα σε αμπούλα για αναλύσεις νερού.
  • Συστήματα εφαπτομενικής διήθησης για συμπύκνωση πολύτιμων συστατικών (ένζυμα, αντισώματα) και διαχείριση βιολογικά επικίνδυνων δειγμάτων.