Προϊόντα & υπηρεσίες που εμπιστεύεστε από το 2004. Εργαστηριακός εξοπλισμός.

Επίσημοι αντιπρόσωποι Avantor – VWR

Προμήθεια

Απευθείας διανομή εργαστηριακού και βιομηχανικού εξοπλισμού από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως

Εγκατάσταση

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, καθώς και τα IQ/OQ/PQ του προσφερόμενου εξοπλισμού

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση του προσωπικού για την σωστή χρήση και λειτουργία των εξοπλισμού

Ο αποκλειστικός συνεργάτης για τις ανάγκες του κλάδου σας

Η Πνοή Εργαστηρίου ΑΕ δραστηριοποιείται από το 2004 στον χώρο των εργαστηριακών & βιομηχανικών προϊόντων παραγωγής. Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει τις περισσότερες βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών της χώρας, Φαρμακοβιομηχανίες, Βιομηχανίες χημικών & πετροχημικών, Διυληστήρια και Παραγωγή Ενέργειας. Οι λύσεις μας προορίζονται τόσο για τον ποιοτικό έλεγχο, όσο και για τις διαδικασίες παραγωγής & επεξεργασίας υγρών.

Food & Beverage

Ποιoτικός έλγεχος Τροφίμων & Ποτών

Duis sagittis ipsum praesent

Pharma & Biopharma

Έλεγχος Φαρμάκων & Βιοφαρμάκων

Duis sagittis ipsum praesent

Cosmetics

Εργαστήρια Κοσμετολογίας

Duis sagittis ipsum praesent

Life Science

Βιοεπιστήμες & Ερευνητικά ιδρύματα

Duis sagittis ipsum praesent

Oil & Gas

Βιομηχανίες πετρελαιοειδών

Duis sagittis ipsum praesent

Chemical Industries

Χημικές βιομηχανίες

Duis sagittis ipsum praesent