Εμφιάλωση Μπίρας

Αποστειρωτικά Φίλτρα Parker Bevpor BR / Prepor NG

Απόλυτη εξασφάλιση εμφιάλωσης με το νέο αποστειρωτικό φίλτρο μεμβράνης, ειδικά κατασκευασμένο για μπίρα, Parker Bevpor BR. Το φίλτρο Parker Bevpor BR, ενσωματώνει πρόφιλτρο για διήθηση σωματιδίων, με σκοπό την μέγιστη προστασία της αδρανούς μεμβράνης πολυαιθεροσουλφώνης.
Σε συνδιασμό με το φίλτρο βάθους Prepor NG, το κόστος διήθησης ανα λίτρο μειώνεται σημαντικά, καθώς τα φίλτρα είναι σχεδιασμένα να καθαρίζονται κατ' επανάλυψη. Το αποστειρωτικό φίλτρο ελέγχεται με τεστ ακεραιότητας, ενώ κατακρατά πιστοποιημένα:
 • Saccharomyces cerevisiae
 • Brettanomyces bruxellensis
 • Lactobacillus brevis
 • Lactobacillus lindneri
 • Pediococcus damnosus
 • Αυτόματο σύστημα διήθησης μπίρας - Parker Agidens

  Το αποτέλεσμα της συνεργασίας του οίκου Parker με τον Βελγικό οίκο Agidens, είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων & αυτοματοποιημένων συστημάτων διήθησης μπίρας.

  Τα συστήματα αυτά, σε μορφή skid ενσωματώνουν όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διήθησης, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παρέμβασης όπως:
  Αυτόματη διεξαγωγή Integrity Test πριν την αρχή της διήθησης
 • Δίδυμη συστοιχία φίλτρων για αυτόματη αλλαγή κατά την έμφραξη τις ώρες εμφιάλωσης
 • Αυτόματη πλύση με αντίστροφη ροή των φίλτρων βάθους
 • Αυτόματη πλύση φίλτρων μεμβράνης με εμπρόσθια ροή
 • Καθαρισμός φίλτρων με χημικά & απολύμανση
 • Κατάλληλο για διήθηση από 40 έως 600 hl/hr
 • Καθαρισμός Διοξειδίου του Άνθρακα - Αποστείρωση

  Parker PCO2: Μια καινοτόμος συσκευή από τον οίκο Parker domnick hunter - Αποκλειστικά ανεπτυγμένη για την χημική διήθηση του CO2 στις βιομηχανίες τροφίμων.
  Η συσκευή PCO2 προστατεύει / καθαρίζει το διοξείδιο από: Total Volatile Hydrocarbons (as Methane), Total Aromatic Hydrocarbon Acetaldehyde Total Sulphur (excluding SO2, as S), εξασφαλίζοντας έτσι την καταλληλότητα του διοξειδίου σύμφωνα με τα πρότυπα ISBT & EIGA. Η αναγέννηση της συσκευής γίνεται με αντικατάσταση των εσωτερικών προγεμισμένων cartridges, σε ετήσια βάση.
  Τέλος, για μέγιστη εξασφάλιση, το φίλτρο προστασίας PCO2 συνδιάζεται με αποστειρωτικό φίλτρο διοξειδίου Parker HIGH FLOW BIO-X.

  Φίλτρα χαρτιού & Πρέσες

  Οι φιλτρόπρεσες αποτελούν έναν από τους πιο παραδοσιακούς τρόπους διήθησης υγρών ζύμωσης.
  Στην παραγωγή μπίρας, η φιλτρόπρεσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρώτο στάδιο διήθησης, απευθείας από τις δεξαμενές ζύμωσης, ενώ με προσθήκη πλάκας εκτροπής ροής, ή ίδια πρέσα μπορεί να υποστηρίξει 2 διαφορετικούς τύπους φιλτρόχαρτων, ταυτόχρονα. Συνεπώς η μπίρα μπορεί να καθαρίσει σε ικανοποιητικό βαθμό, και να αποθηκευτεί στο BBT.
  Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείται φυγόκεντρος, η φιλτρόπρεσα παίζει τον ρόλο του trap filter, με σκοπό την κατακράτηση διαφυγόντων σωματιδίων που θα έφραζαν τα φίλτρα τύπου Cartridges.
  Οι φιλτρόπρεσες του ιταλικού οίκου VLS ενσωματώνουν ύαλο παρακολούθησης, βανάκια δειγματοληψίας, μανόμετρο, σύφιξη με έλικα χειρός ή υδραυλικό σύστημα.
  Τα φιλτρόχαρτα του οίκου Carlson, ενσωματώνουν περλίτη και άλλα βοηθήματα διήθησης, με σκοπό την μέγιστη κατακράτηση σωματιδίων και την αποδοτικότερη διαυγαση της μπίρας. Οι ίνες κυτταρίνης έχουν επξεργαστεί καταλλήλως με σκοπό να μην διαφεύγουν στο τελικό προϊόν.

  Συστήματα Γης Διατόμων

  Γη διατόμων: προκειται για ένα φυσικό ορυκτό που σχηματίζεται από ιζήματα απολιθωμένου φυτοπλαγκτόν (άλγης). Στα συστήματα γης διατόμων, το προς διήθηση προϊόν ανακυκλοφορείται μέσω ενός μεταλλικού φίλτρου μικρού πορώδους, πάνω στο οποίο δημιουργείται το στρώμα διήθησης, γνωστό και ως filter cake. Έτσι πραγματοποιείται διήθηση σε βάθος (depth filtration), με αποτέλεσμα την υψηλή κατακράτηση σωματιδίων. Τέλος, η γη διατόμων είναι αρνητικά φορτισμένη, γεγονός που βοηθά στην κατακράτηση των πολύ μικρών σωματιδίων & πρωτεινών.
  Τα ολοκληρωμένα συστήματα γης διατόμων του οίκου VLS προσφέρουν όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία όργανα όπως θάλαμος φίλτρου, δείκτης διαφορικής πίεσης, διακόπτης πίεσης, βαλβίδα μεγάλης διαμμέτρου για την απόρριψη του στρώματος γης διατόμων, ηλεκτρικό δονητή για πιο εύκολη αποκόλληση, βαλβίδες εισόδου-εξόδου, πίνακα ελέγχου, μετρητή ροής, βανάκια δειγματοληψίας και θάλαμο συλλογής χρησιμοποιημένης γης διατόμων.

  Lenticular modules + Υποδοχείς

  Τα lenticular modules πρόκειται για κλειστά συστήματα φιλτρόχαρτων, που χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική της φιλτρόπρεσας. Αποτελούνται 16 δίσκους κολλημένους , οι οποίοι ενσωματώνουν φιλτρόχαρτα διαμμέτρου 12" ή 16".
  Συνολικά, έως 4 τέτοια modules μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε υποδοχέα. Η χρήση πολλαπλών modules επιτρέπει την αύξηση του χρόνου ζωής των φίλτρων, και την αύξηση της στιγμιαίας παροχής μπίρας.
  Τα modules του οίκου Carlson δέχονται πολλαπλές αποστειρώσεις αλλά και πλύσεις με αντίστροφη ροή για την αύξηση του χρόνου ζωής. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εξοικονόμηση πρώτων υλών διήθησης αλλά και η μείωση του κόστους διήθησης ανά λίτρο. Κάθε υποδοχέας κατάλληλος για lenticular modules, διαθέτει βανάκι δειγματοληψίας, μανόμετρο, ύαλο παρακολούθησης και εξαεριστικές βαλβίδες.

  Εύκαμπτοι Σωλήνες GAMBRINUS RED SM

  Οι εύκαμπτοι σωλήνες του οίκου Parker είναι πιστοποιημένοι για χρήση σε Τρόφιμα & Ποτά.
  Συγκεκριμένα για την μπίρα, η Parker διαθέτει τον σωλήνα GAMBRINUS RED 10 SM ο οποίος είναι πιστοποιημένος κατά FDA, BfR class 2, DM 21/03/73, EC 1935/2004. Είναι κατάλληλοι για χρήση σε έως και 96% περιεκτηκότητα σε αλκόολ, ενώ οι συνθήκες λειτουργίας είναι 10 bar πίεσης & 0,9 bar κενού, και -40..+120 C.
  Διαθέτουν εσωτερική μεταλλική περιέλξη για μέγιστη αντοχή σε πατήματα και τσακίσεις, και στα άκρα τους χρησιμοποιούνται ανοξείδωτες ενώσεις DN 11851 ή Triclamp.

  Γεννήτριες Αζώτου

  Η Parker domnick hunter είναι η πρώτη εταιρεία που μελέτησε, εφάρμοσε και παρήγαγε γεννήτριες αζώτου με την μέθοδο PSA – Pressure Swing Absorption. Μέχρι σήμερα μετρά > 20.000 εγκαταστάσεις γεννητριών αζώτου παγκοσμίως.
  Οι γεννήτριες αζώτου Parker NitroSOURCE και NitroSOURCE Compact διαθέτουν ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και προβολής τιμών, το οποίο είναι εφοδιασμένο με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: Έξοδοι σήματος 4-20mA & ModBus - διευκολύνουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση, και την δυνατότητα καταγραφής δεδομένων για πλήρη ανιχνευσιμότητα.
  Το παραγόμενο άζωτο είναι πιστοποιημένα τύπου Food Grade E941, από ανεξάρτητο εργαστήριο.
  Οι γεννήτριες αζώτου της Parker, χαρακτηρίζονται από μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, χαμηλή πτώση πίεσης, απροβλημάτιστη λειτουργία σε βάθος ετών η οποία ξεπερνά τα 15 έτη.