Γεννήτριες Αζώτου Parker - Nitrogen Generators

Γεννήτρια Αζώτου Midigas & NITROSource κατάλληλες για Οινοποιεία, Ζυθοποιεία, Ελαιοτριβεία, Συσκευασίες Τροφίμων, Φαρμακοβιομηχανίες και Χημικές Βιομηχανίες του οίκου Parker domnick hunter.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για την προμήθεια γεννητριών αζώτου, και την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συγκροτημάτων παραγωγής αζώτου.

Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

Οι σειρές NitroSOURCE και NitroSOURCE Compact διαθέτουν ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και προβολής τιμών, το οποίο είναι εφοδιασμένο με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
Εξόδοι σήματος 4-20mA & ModBus - διευκολύνουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση, και την δυνατότητα καταγραφής δεδομένων για πλήρη ανιχνευσιμότητα.

Μετρητής παροχής αζώτου – Ο ενσωματομένος μετρητής παροχής σταματά την υπερχείλιση της γεννήτριας και διασφαλίζει ότι η απαιτούμενη καθαρότητα και πίεση διατηρούνται ανεξάρτητα από τις κατάντη συνθήκες.

Προαιρετικά: Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας – Η γεννήτρια καταλαβαίνει πότε δεν υπάρχει κατανάλωση αζώτου και εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας stand-by. Η σύζευξη της γεννήτριας με τον εξοπλισμό προκατεργασίας του αέρα επιτυγχάνει μηδενική κατανάλωση αέρα στην κατάσταση stand-by.

Προαιρετικά: Ενσωματωμένος αισθητήρας οξυγόνου – εξασφαλίζει ότι η καθαρότητα του αζώτου διατηρείται συνεχώς και δίνει μια άμεση οπτική επιβεβαίωση της ποιότητας του αζώτου.

Όλα αυτα τα χαρακτηριστικά συντελούν σε συνολικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και σημαντική μείωση στο κόστος λειτουργίας, ενώ σας παρέχουν τον απόλυτο έλεγχο των παραμέτρων του συστήματος.

Επεξεργασία αέρα με την σειρά PNEUDRI, Parker domnick hunter
Τα ολοκληρωμένα πακέτα επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα της Parker domnick hunter, της σειράς Pneudri, εξασφαλίζουν βέλτιστη ποιότητα πεπιεσμένου αέρα, επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής του χημικού της γεννήτριας > 10 έτη, ενώ παράλληλα καθιστούν τον αέρα κατάλληλο για επαφή με Τρόφιμα & Ποτά.

Προσεγμένη επιλογή προσροφητικού υλικού Carbon Molecular Sieve:
Η αυθημένη προσροφητική ικανότητα του CMS συντελεί στην μειωμένη κατανάλωση πεπιιεσμένου αέρα, και στην αύξηση της παραγωγηκότητας αζώτου. Ακόμα, η υψηλή δύναμη σύνθλιψης του χημικού το καθιστά ανθεκτικό στις αλλαγές πίεσης και εξαλείφει τα φαινόμενα φθοράς λόγω τριβής.

Αρθρωτή σχεδίαση αλουμινίου
Οι θάλαμοι του προσροφήτικου υλικού CMS αλλά και τα κανάλια διοχέτευσης αέρα αποτελούνται από αρθρωτά κομμάτια αλουμινίου. Αυτό το πρωτοποριακό σχέδιο επιτρέπει το γέμισμα CMS με την μέθοδο "snowstorm filling", και την άσκηση πίεσης για συγκράτηση του υλικού και την αύξηση της πυκνότητας των σφαιριδίων.
Η μέθοδος CMS επιτρέπει χαμηλή πτώση πίεσης, ισοκατανομή των σφαιρίδιων, την αποφυγή δημιουργίας καναλιών ελεύθερης ροής, ενώ διατηρεί την ποιότητα του αζώτου σταθερή σε μεγάλο εύρος παραμέτρων λειτουργίας. Ακόμη, εξασφαλίζεται η 100% χρησιμοποίηση των διαθέσιμων σφαιρίδιων.
Επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα Parker - Parker Compressed air Treatment and Nitrogen Generators

Στάδια επεξεργασίας του πεπιεσμένου αέρα για την παραγωγή αζώτου:

OIL-X - Parker pnoilab.gr1

Διήθηση Πεπιεσμένου Αέρα

MIDI adsorption dryer Parker - pnoilab.gr2

Αφύγρανση στους -40 degC pDp

Parker OVR pnoilab.gr3

Επεξεργασία με ενεργό άνθρακα

nitrosource4

Γεννήτρια Αζώτου


Λίγα λόγια για τις γεννήτριες αζώτου του οίκου Parker domnick hunter:

Η Parker domnick hunter είναι η πρώτη εταιρεία που μελέτησε, εφάρμοσε και παρήγαγε γεννήτριες αζώτου με την μέθοδο PSA – Pressure Swing Absorption. Μέχρι σήμερα μετρά > 20.000 εγκαταστάσεις γεννητριών αζώτου παγκοσμίως.
Τα συστήματα της εταιρείας είναι γνωστά στις βαριές βιομηχανίες, προσφέρουν απροβλημάτιστη λειτουργία ενώ στοχεύουν στην μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Η εφαρμογή των γεννητριών είναι κατάλληλη για φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες τρόφιμων & ποτών, βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων και κοπής laser διαθέτουν ενσωματωμένο αισθητήρα οξυγόνου με αυτόματη απόρριψη αζώτου εκτός προδιαγραφών, και την μικρότερη κατανάλωση αέρα από τον ανταγωνισμό.