Φίλτρα Χημικών & Πετροχημικών

Φίλτρα Process - Parker domnick hunter

Ο οίκος Parker domnick hunter, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φίλτρων παγκοσμίων, διαθέτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών στη διήθηση χημικών και πετροχημικών. Η μεγάλη χημική συμβατότητα, τα διαφορετικά είδη φίλτρων και οι αυξημένες αντοχές σε χρόνο επαφής, θερμοκρασία λειτουργίας και παροχές των φίλτρων τα καθιστούν κατάλληλα για χρήση σε βιομηχανίες πετροχημικών.
Τα βιομηχανικά φίλτρα του οίκου Parker domnick hunter είναι ειδικά ανεπτυγμένα για ένα εύρος εφαρμογών όπως: (Πατήστε πάνω στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει)

Τα κριτήρια επιλογής των φίλτρων περιλαμβάνουν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, την επιλογή κατάλληλων υλικών κατασκευής βάσει πινάκων χημικής συμβατότητας αλλά και την χρήση ειδικού εξοπλισμού καταμέτρησης σωματιδίων για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της απόδοσης των φίλτρων με σκοπό την μείωση του συνολικού κόστους διήθησης ανά λίτρο.
Front780SIS1

Μετρητής Σωματιδίων PSS 780 SIS

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον μετρητή σωματιδίων 780 SIS, του οίκου PSS.
Μεταβείτε στην σελίδα