Φίλτρα για Εμφιαλωτήρια Νερού

Αποστειρωτικά φίλτρα νερού: ASTM F838-05 vs Microbial Stabilization

ASTM F838-05

Το πρότυπο ASTM F838-05 είναι το μόνο αποδεκτό πρότυπο ελέγχου ενός πλήρως αποστειρωτικού φίλτρου.
Με το πρότυπο ASTM F838-05 ελέγχεται η παραγωγή αποστειρωμένου διηθήματος, με βαση την συγκέντρωση μικροοργανισμών ανά τετραγωνικό εκατοστό μεμβράνης αποστείρωσης. Πλήρως αποστειρωτικά φίλτρα ονομάζονται αυτά που μπορούν να παράξουν αποστειρωμένο διήθημα όταν προκληθούν με τουλάχιστον 10^7 cfu / cm^2, του μικροοργανισμού αναφοράς: Brevundimonas diminuta.
Ένα πλήρως αποστειρωτικό φίλτρο μεμβράνης 10", Bevpor MH, διαθέτει μεμβράνη 0,8 m^2 ή αλλιώς 8,000 τετραγωνικά εκατοστά. Συνεπώς, ένα πλήρως αποστειρωτικό φίλτρο Bevpor MH έχει προκληθεί με 8000 x 10^7 αποικίες, και έχει παράξει πιστοποιημένα στείρο διήθημα. Αντιθέτως, ένα φίλτρο 10" που χαρακτηρίζεται ως μικροβιοκρατές, έχει προκληθεί μόλις με 10^7 αποικίες του ίδιου μικροογανισμού.

Microbiological stability

Με τον όρο Microbiological stability αναφερόμαστε στην ιδιότητα ενός φίλτρου να κατακρατά συγκεκριμένο αριθμό αποικειών ενός μικροοργανισμού.
Μικροβιοκρατές φίλτρο ονομάζεται το φίλτρο που έχει την ιδιότητα να παράγει στείρο διήθημα όταν αυτό προκληθεί με 10^7 cfu / 10" φίλτρου, του οργανισμού αναφοράς: Brevundimonas diminuta.
Έχοντας τα βιομηχανικά φίλτρα νερού ως βασικό τομέα ενασχόλησης της εταιρείας μας, συνεργαζόμαστε με τα περισσότερα εμφιαλωτήρια νερού της χώρας, και προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις και υπηρεσίες, όπως έλεγχο ακεραιότητας των αποστειρωτικών φίλτρων, καταμέτρηση σωματιδίων για την αξιολόγηση της επίδοσης της διήθησης καθώς και προτάσεις και συμβουλές χημικού καθαρισμού και αποστείρωσης των φίλτρων.
site asept

Αποστειρωτικά Φίλτρα Αέρα / Αναπνοής

Πιστοποιημένα φίλτρα πεπιεσμένου αέρα / αναπνοής δεξαμενών, υψηλών παροχών από 0.01μm PTFE και πιστοποιημένο 0.2μm ASTM F838-05.