Έλεγχος ακεραιότητας φίλτρων μεμβράνης

Ο έλεγχος ακεραιότητας είναι μια μη καταστρεπτική μέθοδος συσχέτισης της ακεραιότητας της μεμβράνης με την δυνατότητα κατακράτησης μικροοργανισμών.
Το αποτέλεσμα του τεστ, δείχνει εάν ένα φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί ή να συνεχίσει την λειτουργία του.

Το τεστ ακεραιότητας θα έπρεπε να πραγματοποιείται σε όλα τα μικροβιοκρατή φίλτρα μεμβράνης, είτε αυτά είναι παραγωγής και διηθούν υγρά, είτε είναι περιφερειακού εξοπλισμού όπως πχ αναπνοή δεξαμενών ή αποστειρωτικά φίλτρα πεπιεσμένου αέρα. Ο τακτικός έλεγχος των αποστειρωτικών φίλτρων μεμβράνης θα πρέπει να ενσωματωθεί στις παραγωγικές διαδικασίες κάθε βιομηχανίας, καθώς είναι ο μοναδικός τρόπος να κρίνει ο χρήστης εάν ένα φίλτρο κάνει αυτό για το οποίο προορίζεται.

Συσκευές ελέγχου Parker

Υπηρεσίες Ελέγχου

Η εταιρεία μας, διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό ελέγου ακεραιότητας φίλτρων υγρών & αερίων, του οίκου Parker.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε τον τακτικό έλεγχο των φίλτρων της παραγωγικής σας διαδικασίας.

CIP Consulting

Πριν την εγκατάσταση νέων φίλτρων, είναι πολύ σημαντικό να προσδιοριστούν οι διαδικασίες καθαρισμού, αναγέννησης και αποστείρωσης των φίλτρων. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα χημικά που χρησιμοποιούνται, στην περιεκτικότητα τους, θερμοκρασία, ροή και χρόνο επαφής με το εκάστοτε στάδιο διήθησης.  Ένα κακό πλάνο CIP μπορεί να αποβεί καταστρεπτικό για τα φίλτρα, να ανεβάσει δραματικά το κόστος διήθησης αλλά και καταστήσει το φιλτράρισμα ιδιαίτερα δύσκολο για τον χρήστη.

Το πλάνο CIP επηρεάζεται μεταξύ άλλων από:

  • Τύπο φίλτρων
  • Επιφάνεια διήθησης
  • Προϊόν διήθησης
  • Συνθήκες κανονικής λειτουργίας

TSG Capabilities

Σε περίπτωση που τα φίλτρα αποτύχουν για ανεξήγητο λόγο, τα φίλτρα αποστέλλονται στο ειδικευμένο εργαστήριο TSG – Technical Support Group της Parker στην Αγγλία.

Τα φίλτρα τεμαχίζονται και υποβάλλονται σε μια σειρά διεξοδικών φυσικοχημικών ελέγχων, όπου αναλύεται η εσωτερική μεμβράνη & το υλικό διήθησης βάθους. Αναλύονται τυχόν επικαθίσεις πάνω στην μεμβράνη και προσδιορίζεται ο λόγος αποτυχίας του φίλτρου. Συνήθως έχει να κάνει με το υλικό που πέρασε, θερμοκρασία & πίεση του υγρού, χημικά καθαρισμού αναγέννησης, διαδικασίες απολύμανσης & αποστείρωσης.