Εργαστηριακός εξοπλισμός & αναλώσιμα

Μικροβιολογικά | Αναλυτική Χημεία | Life Science

Η Πνοή Εργαστηρίου, αξιοποιώντας το εξαιρετικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ειδών και προμηθευτών, σε συνδιασμό με το εξειδικευμένο τμήμα πωλήσεων και υποστήριξης, είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο πλήθος των αναγκών του σύγχρονου εργαστηρίου.

Οι οικογένεις προϊόντων περιλαμβάνουν μεμβράνες μικροβιολογίας, θρεπτικά υποστρώματα, κιτ απομόνωσης DNA, μετρητές κυττάρων, όργανα φυσικοχημείας, υαλικά, πλαστικά, πιπέτες, κλιβάνους, συσκευές υπερκάθαρου νερού, συσκευές κοκομετρίας,  και ούτω καθεξής.

Οι οίκοι που αντιπροσωπεύουμε

VWR | Pall | J.T.Baker | Binder | Brand | Merck | Nanopore | Nunc | Nalgene | Thermo | Omega | Cyanagen | PSS Entegris

Εργαστήρια Μικροβιολογίας

Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός και τα αναλώσιμα για μικροβιολογικές αναλύσεις Τροφίμων & Φαρμάκων κατά ISO..

Εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας

Όργανα φυσικοχημείας, χρωματόμετρα και συσκευές κοκομετρίας για τον έλεγχο χημικών παραμέτρων..

Εξοπλισμός Life Science

Κιτ απομόνωσης DNA, μετρητές κυττάρων, πιστοποιημένα γυαλικά αναλώσιμα, πιπέτες & tips..

Γενικός Εξοπλισμός

Περιφερειακές συσκευές εργαστηρίου όπως συστήματα υπερκάθαρου νερού, ζυγοί, κλίβανοι, έλεγχος καθαρισμών και αποστειρώσεων, laminar flow, ερμάρια χημικών..