Εξοπλισμός και αναλώσιμα χημικών εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου – QC

Η Πνοή Εργαστηρίου διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των εργαστηρίων αναλυτικής χημείας. Προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας από τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές παγκοσμίως για να βοηθήσουμε εσάς και τους συναδέλφους σας να απαντήσετε στις πιο δύσκολες ερωτήσεις στη βιοϊατρική έρευνα, την περιβαλλοντική και εγκληματολογική εργασία, την κλινική διάγνωση και άλλες εφαρμογές επιστήμης υλικών.

Αναλυτική Χημεία

Ανεξάρτητα από τις μεθόδους ή την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε, η Πνοή Εργαστηρίου διαθέτει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο από προϊόντα & λύσεις, που περιλαμβάνει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό, αντιδραστήρια, χημικά, αναλώσιμα και εργαλεία για καθημερινή χρήση.

Αναλώσιμα

Sample collection – sterile containers

Sample preparation –Acrodisc syringe filters, solid phase extraction, Acroprep filter plates, membranes, glass ware, pipettes, burettes

Analysis – chromatography columns and vials, reference standards (HPLC, ICP,IC, AAS, IC), sensors

 

Εξοπλισμός

Sample preparation – analytical balance, hot plate stirrer, centrifuge, solvent dispenser, filter holder (Solvac), vacuum manifold for filter plates

Cultivation – incubator, constant climate chamber, drying vacuum chamber, battery testing chamber, electrochemical instruments

Analysis – Nitrogen, hydrogen and zero air generators, SPOS counter, DLS, colorimeter, UV-VIS

Water Purification Systems – Type I, II, III

 

Υπηρεσίες

Εγκατάσταση, εκκίνηση, βαθμονόμηση & συντήρηση εξοπλισμού, εκπαίδευση προσωπικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, IQ/OQ/PQ

 

Εφαρμογές

Τρόφιμα & Ποτά, Φαρμακοβιομηχανίες, Βιομηχανίες Χημικών & Πετροχημικών, Μετάλλων, Τσιμέντου, Παραγωγή Μπαταριών, Εργαστήρια Περιβαλλοντικών Μετρήσεων κ.α.

 

Αντιπροσωπείες

Μέρος των σημαντικότερων εταιρειών που αντιπροσωπεύουμε είναι:

Pall

Phenova

Palintest

Entegris PSS

Merck, Thermo & Avantor (J.T.Baker)

Binder

Brand GmbH

Kern

Parker

Εμπιστευτείτε μας να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της αναλυτικής χημείας για τον Ποιοτικό Έλεγχο.

Επικοινωνήστε μαζί μας