Εργαστηριακός εξοπλισμός Αναλυτικής χημείας QC – QA – R&D

Η Πνοή Εργαστηρίου διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των εργαστηρίων αναλυτικής χημείας. Προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας από τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές παγκοσμίως για να βοηθήσουμε εσάς και τους συναδέλφους σας να απαντήσετε στις πιο δύσκολες ερωτήσεις στη βιοϊατρική έρευνα, την περιβαλλοντική και εγκληματολογική εργασία, την κλινική διάγνωση και άλλες εφαρμογές επιστήμης υλικών.

Αναλυτική Χημεία

Ανεξάρτητα από τις μεθόδους ή την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε, η Πνοή Εργαστηρίου διαθέτει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο από προϊόντα & λύσεις, που περιλαμβάνει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό, αντιδραστήρια, χημικά, αναλώσιμα και εργαλεία για καθημερινή χρήση.

Χρωματογραφία

 • Στήλες υγρής χρωματογραφίας
 • Στήλες αέριας χρωματογραφίας
 • Προετοιμασία Δείγματος
 • Φίλτρα Σύριγγος
 • Διαλύτες
 • Γεννήτριες Αερίων GC/MS/MSMS
 • Διήθηση διαλυτών Solvac/μεμβράνες

Μετρητικά Συστήματα

 • Ηλεκτροχημεία
 • BOD
 • COD
 • Μετρητές Σωματιδίων
 • Ζυγοί
 • Πρότυπα βάρη
 • Φωτόμετρα
 • Χρωματόμετρα

Υπηρεσίες

Εγκατάσταση, εκκίνηση, βαθμονόμηση & συντήρηση εξοπλισμού, εκπαίδευση προσωπικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, IQ/OQ/PQ

Εφαρμογές

Τρόφιμα & Ποτά, Φαρμακοβιομηχανίες, Βιομηχανίες Χημικών & Πετροχημικών, Μετάλλων, Τσιμέντου, Παραγωγή Μπαταριών, Εργαστήρια Περιβαλλοντικών Μετρήσεων κ.α.

Αντιπροσωπείες

Μέρος των σημαντικότερων εταιρειών που αντιπροσωπεύουμε είναι:

Pall

Phenova

Palintest

Entegris PSS

Merck, Thermo & Avantor (J.T.Baker)

Binder

Brand GmbH

Kern

Parker