Χρωματογραφία

H Πνοή Εργαστηρίου είναι σε θέση να υποστηρίξει τις διαδικασίες υγρής και αέριας χρωματογραφίας, από την αρχή μέχρι το τέλος. Το εύρος των προϊόντων περιλαμβάνει όλον τον απαραίτητο περιεφερειακό εξοπλισμό και αναλώσιμα υγρής και αέριας χρωματογραφίας, όπως στήλες, προετοιμασία δείγματος, διαλύτες, φίλτρα σύριγγος κ.α.

Το άριστα επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία της εταιρείας στον εργαστηριακό χώρο και την υποστήριξη των προμηθευτών μας, μας καθιστούν έναν έμπιστο συνεργάτη που δίνει ολοκληρωμένες λύσεις από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση του εκάστοτε έργου.

 • Στήλες υγρής χρωματογραφίας HPLC, UHPLC

 • Στήλες αέριας χρωματογραφίας

 • Προετοιμασία Δείγματος
 • Φίλτρα Σύριγγος
 • Διαλύτες
 • Γεννήτριες αζώτου, υδρογόνου, Zero Air
 • Διήθηση διαλυτών Solvac

 • Μεμβράνες Διήθησης

Αντιπροσωπείες

Εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε στον χώρο της υγρής & αέριας χρωματογραφίας:

 • Pall
 • Avantor
 • VWR
 • Parker
Επικοινωνήστε μαζί μας