Εργαστηριακός εξοπλισμός

Η Πνοή Εργαστηρίου είναι σε θέση να παραδώσει όλο το πλήθος των συσκευών και αναλώσιμου εξοπλισμού που χρειάζεται οποιοδήποτε εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.

Μέσω του πολυκαταλόγου που αντιπροσωπεύουμε για την ελληνική αγορά VWR, και μέσω των απευθείας αντιπροσωπειών μας, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στο σύνολο των αναγκών του σύγχρονου εργαστηρίου. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, τον προσδιορισμό των διαδικασιών και των επιμέρους συσκευών, μπορούμε να καλύψουμε κάθε ανάγκη ελέγχου, μέτρησης και προσδιορισμού μικροβιολογικών, ηλεκτροχημικών, ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων.

Η στρατηγική επιλογή αντιπροσωπειών υψηλής ποιότητας με διαρκή υποστήριξη πριν και μετά την πώληση, και η πολυετής εμπειρία της εταιρείας στον εργαστηριακό χώρο, μας καθιστούν ιδανικό συνεργάτη ικανό να υλοποιήσει έργα οποιουδήποτε μεγέθους – από την προμήθεια αναλωσίμων, μέχρι τον σχεδιασμό και την παράδοση εργαστηρίου με το κλειδί στο χέρι.

 • Κλίβανοι
 • Διαχείριση υγρών
 • Υδατόλουτρα
 • Περισταλτικές Αντλίες
 • Αντλίες Κενού
 • Φυγόκεντροι
 • Συσκευές υπερκάθαρου νερού
 • Δειγματολήπτες Αέρα
 • Καταψύκτες
 • Τιτλοδότηση
 • Aspirators and carboys
 • Ντουλάπες Χημικών
 • Vortex

Αντιπροσωπείες

Η Πνοή Εργαστηρίου μπορεί να σας προμηθεύσει με εξοπλισμό και αναλώσιμα από τις ακόλουθες εταιρείες:

 • VWR
 • Masteflex
 • Pall
 • Binder
 • Brand GmbH
 • IKA
 • PSS
 • Palintest
 • Milwaukee instruments
 • Nunc
 • Nanopore