Προϊόντα & Λύσεις για εργαστήρια Life Science

Ο τομέας του Life Science, ή αλλιώς βιοεπιστήμες είναι ένα ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει πολλούς κλάδους και ειδικότητες, και καλύπτει την επιστημονική μελέτη της ζωής και των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των μικροοργανισμών, των φυτών, των ζώων και των ανθρώπων. Ορισμένες ειδικότητες βιοεπιστημών επικεντρώνονται στη μελέτη ενός συγκεκριμένου τύπου οργανισμού, ενώ άλλες ειδικότητες επικεντρώνονται σε πτυχές της ζωής που είναι κοινές σε όλα τα έμβια όντα.

Εφαρμογές

Το πεδίο των βιοεπιστημών είναι απίστευτα τεράστιο και αντανακλά το τεράστιο μέγεθος της ζωής σε αυτόν τον πλανήτη. Με εφαρμογές στην υγεία, την ιατρική, τη γεωργία και τις βιομηχανίες φαρμάκων και επιστήμης τροφίμων, οι ανακαλύψεις της βιοεπιστήμης προάγουν την ποιότητα και το επίπεδο ζωής.

Λύσεις

Η Πνοή Εργαστηρίου προσφέρει προϊόντα, εξοπλισμό και αναλώσιμα ικανά να καλύψουν το μεγαλύτερο όγκο των αναγκών των εργαστηρίων που ασχολούνται με Life Science.

Sample collection & Storage – Sample bags, sterile containers, samplers

Sample Preparation – Weighting dishes, blender bags, Nucleic acid purification kits and reagents, tubes

Cultivation – Microbiology culture media including agar and ready to use plates/bottles/ampoules

Analysis –Petri dishes, loops and spreaders, membranes

Sterilization & Cleaning – Waste disposal and autoclave bags, deodorants, autoclave tapes, biological indicators

Safety & Cleaning – Googles, Lab coats, Masks, gloves

Εξοπλισμός

Συσκευές αλληλούχισης νέας γενιάς – NGS (MinION)

Θερμικούς κυκλοποιητές (endpoint – real time PCR)

Αυτόματους καταμετρητές κυττάρων (automated cell counters)

Μικροσκόπια

Επωαστικούς κλιβάνους CO2 και υπερκαταψύκτες -86 oC

Λοιπό σχετικό εξοπλισμό

Αναλώσιμα

Μοριακής βιολογίας (tubes, strips, PCR plates etc)

Κυτταροκαλλιέργειας (multiwells , flasks , dishes, lifters/scrapers, serological pipettes)

Ηλεκτροφορήσεων (κάθετων / οριζόντιων) ( combs, casting gaskets etc)

Καθορισμού πρωτεινών (στήλες συμπύκνωσης, στήλες χρωματογραφίας etc)

Γενικά αναλώσιμα πάγκου (centrifuge tubes, racks, tips etc)

Αντιδραστήρια

NGS – MinION kits

Θρεπτικά μέσα καλλιέργειας κυττάρων

Kit απομόνωσης και καθαρισμού νουκλεικών οξέων

Πολυμεράσες και λοιπά ένζυμα

Χημικά μοριακής βιολογίας / κυτταροκαλλιεργειών

Αντισώματα

Υποστρώματα μικροοργανισμών

Αντιπροσωπείες

OXFORD NANOPORE: Next Generation Sequencing

OMEGA BIOTEK : Kit and reagents for the extraction / purification of nucleic acids

CYANAGEN: Western Blotting – ECL substrates

BRAND GMBH: Molecular Biology consumables

BINDER GMBH: Incubators, ultra-freezers

KERN GMBH: Microscopy and scales

VWR: All relevant equipment, consumables and reagents

Επικοινωνήστε μαζί μας