Όργανα μέτρησης

Η Πνοή Εργαστηρίου μπορεί να σας προμηθεύσει με ένα πλήθος μετρητικών οργάνων άνω πάγκου αλλά και πεδίου.

Το εύρος των συσκευών περιλαμβάνει ζυγούς και πρότυπα βάρη, μικροσκόπια, κοκομετρία, μετρήσεις ηλεκτροχημικών παραμέτρων, ηλεκτρόδια & buffers, φωτόμετρα, χρωματόμετρα κ.α.

 • Ηλεκτροχημεία
 • BOD, COD
 • Μετρητές Σωματιδίων
 • Ζυγοί
 • Πρότυπα βάρη
 • Φωτόμετρα
 • Χρωματόμετρα

Υπηρεσίες

Βαθμονόμηση, συντήρηση, εγκατάσταση, εκκίνηση λειτουργίας, εκπαίδευση προσωπικού

Αντιπροσωπείες

 • VWR
 • PSS Entegris
 • Kern
 • Phenova
 • Palintest
 • Milwaukee instruments
 • Lovibond
Επικοινωνήστε μαζί μας