Γενικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός – VWR, Part of Avantor

Η Πνοή Εργαστηρίου είναι σε θέση να παραδώσει όλο το πλήθος των συσκευών και αναλωσιμου εξοπλισμού που χρειάζεται ένα εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.

Μέσω του πολυκαταλόγου που αντιπροσωπεύουμε για την ελληνική αγορά VWR, και μέσω των υπολείπων απευθείας αντιπροσωπειών μας, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στο σύνολο των αναγκών του σύγχρονου εργαστηρίου.

Κλίβανοι, Πιπέτες, Συσκευές υπερκάθαρου νερού, Όργανα φυσικοχημείας, πρότυπα διαλύματα, χημικά, χρωματόμετρα, όργανα δειγματοληψίας, γεννήτριες αζώτου / υδρογόνου / zero air, υαλικά, πλαστικά κ.α.

Προσφέρονται ακόμα υπηρεσίες διακρίβωσης, αλλά και συντήρησης για όλα μας τα είδη.

VWR, part of Avantor

 • Κλίβανοι
 • Διαχείριση υγρών
 • Υδατόλουτρα
 • Περισταλτικές Αντλίες Masterflex

 • Αντλίες Κενού
 • Φυγόκεντροι
 • Υπερκάθαρο νερό
 • Δειγματολήπτες Αέρα
 • Καταψύκτες
 • Τιτλοδότηση
 • Aspirators and carboys
 • Ντουλάπες Χημικών
 • Vortex