Εργαστηριακός εξοπλισμός

Αναλώσιμα και συσκευές εργαστηρίων για μικροβιολογικές, χημικές και περιβαλλοντικές αναλύσεις

Μικροβιολογία Τροφίμων

Το εύρος των προϊόντων της Πνοής Εργαστηρίου μπορεί να καλύψει πλήρως όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου μικροβιολογικού εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου και να προμηθεύσει με όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό & αναλώσιμα, καθώς και να συμβουλέψει σχετικά με την σωστή εφαρμογή μεθόδων ISO.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Πνοή Εργαστηρίου lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Συμπληρωματικός Εξοπλισμός

Το μίγμα των προϊόντων της Πνοή Εργαστηρίου ολοκληρώνεται από γεννήτριες αζώτου, συστοιχίες καθαρισμού διοξειδίου, εύκαμπτους σωλήνες μεταφοράς υγρών και ανοξείδωτους υποδοχείς

Παραγωγή Αζώτου

Γεννήτριες Αζώτου με πιστοποιητικό τροφίμων Ε941 και ολοκληρωμένα συγκροτήματα παραγωγής αζώτου για βιομηχανίες τροφίμων.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξασφάλιση Ποιότητας CO2

Πιστοποημένη εξασφάλιση ποιότητας διοξειδίου του άνθρακα κατά ISBT με το Parker PCO2.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανοξείδωτα housings

Ανοξείδωτα housings για φίλτρα τύπου cartridges, φιλτρόσακους, lenticular modules και φιλτρόπρεσες.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εύκαμπτοι σωλήνες

Πλήρως αποστειρώσιμοι σωλήνες μεταφοράς υγρών από τον οίκο Parker. Κατάλληλοι για μπίρα, κρασί, λάδι, γάλα και χημικά.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αρχεία