Θρεπτικά Υποστρώματα

Θρεπτικά υποστρώματα σε σκόνη (Άγαρ), έτοιμα τρυβλία και αμπούλες των οίκων VWR International και Pall.

VWR

Θρεπτικά σε σκόνη & έτοιμα τριβλία
Ο οίκος VWR διαθέτει μια ευρεία γκάμα για την μικροβιολογική ανάλυση των τροφίμων όπως PCA Agar, Buffered Peptone Water, Chromogenic Coliform agar, MRS agar, MRD agar, Baird Parker agar και πολλά ακόμη. Όλα τα άγαρ συμμορφώνονται με τις διεθνής νομοθεσίες ISO και συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας.

Επίσης διαθέτει και έτοιμα θρεπτικά υποστρώματα σε τρυβλία, μπουκάλια, σωληνάρια, όπως PCA Chromocult κ.α.
Όλα τα άγαρ συμμορφώνονται με τις διεθνής νομοθεσίες ISO και συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας.

Ο κατάλογος των θρεπτικών περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες

 • Power dehydrated media
 • Granulated dehydrated media
 • Culture media, ready to use plates
 • Contact plates for surface and air control
 • Culture media, ready to use in tubes
 • Culture media, ready to use in bottles
 • Culture media, ready to use in bags
 • Dip slides
 • Cryoinstant, preservation of microorganisms

Κατάλογος Θρεπτικών VWR

Ενημερωθείτε για το εύρος των θρεπτικών προϊόντων του οίκου VWR
Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο

PALL

Θρεπτικά σε αμπούλες

Έτοιμα θρεπτικά υποστρώματα σε αμπούλες του οίκου Pall:

 • MF-Endo Broth
 • M-FC broth
 • M-TGE broth
 • KF-streptococcal broth
 • Pseudomonas broth
 • m-Green broth
278090

Κατάλογος Θρεπτικών Pall

Ενημερωθείτε για το εύρος των προϊόντων του οίκου PALL
Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο