Διαμοιραστές Υγρών Dispensette S - Brand GmbH


Διαμοιραστές Υγρών Brand

  • Διαμοιραστής υγρών σταθερού όγκου
  • Αναλογικός διαμοιραστής υγρών μεταβλητού όγκου
  • Ψηφιακός διαμοιραστής υγρών μεταβλητού όγκου
Dispensette_S_group

Dispensette S

Ο πρώτος διαμοιραστής υγρών παγκοσμίως, από τον οίκο Brand Gmbh
Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο