Γεννήτριες Αζώτου Εργαστηριακής Χρήσης

Εργαστηριακές Γεννήτριες Παραγωγής Αζώτου NitroFlow Lab - Parker domnick hunter

Παραγωγή Αζώτου για LC / MS

  • Με ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή
  • Παραγωγή έως 32 lpm
  • Αμέση και συνεχόμενη παραγωγή αζώτου ποιότητας 99,5%, 8 bar
  • Αθόρυβη λειτουργία
  • Κατάλληλο για εφαρμογές LC/MS, LC/MS/MS, APCI and ESI, ELSD, Turbo Vaps κ.α.
Η γεννήτρια παραγωγής αζώτου Parker Balston NitroFlow Lab είναι μια αυτόνομη γεννήτρια που παράγει μέχρι 32 lpm καθαρού αζώτου ποιότητας LC / MS σε πίεση μέχρι 8 bar. Το άζωτο παράγεται με τη χρήση ενός συνδυασμού τεχνολογιών συμπίεσης και μεμβρανών διαχωρισμού αερίων. Οι συμπιεστές υψηλής και χαμηλής πίεσης προσαρμόζονται προσεκτικά στις μεμβράνες τύπου hollow fiber για να εξασφαλίζουν ήσυχη και αξιόπιστη λειτουργία.
Ο πεπιεσμένος αέρας απαλλαγμένος από υδρογονάνθρακες διέρχεται μέσω των μοναδικών ιδιόκτητων μεμβρανών οι οποίες διαχωρίζουν τον αέρα σε ένα συγκεντρωμένο ρεύμα αζώτου. Οι μεμβράνες που χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό αζώτου και οξυγόνου σχεδιάζονται και παρασκευάζονται στην Ολλανδία, από την Parker. Αποτέλεσμα είναι η προσεκτική και καλα σχεδιασμένη ενσωματωση όλου του επιμέρους εξοπλισμού με στόχο την σταθερή λειτουργία και υψηλή απόδοση σε βάθος ετών.
Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν LC / MS, LC / MS / MS, APCI, ESI, ELSD, Turbo Vaps και εφαρμογές εξάτμισης χημικών διαλυτών.
Οι εργαστηριακές γεννήτριες παραγωγής αζώτου NitroFlow LAB εργαστήριο NitroFlow έχουν δοκιμαστεί από όλους τους μεγάλους κατασκευαστές LC / MS.
nitroflow for LC MS pnoilab.gr

NitroFlow Lab

Παραγωγή αζώτου on-demand για εργαστηριακές εφαρμογές LC / MS
Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο