Αναλυτές κατανομής σωματιδίων, PSS - Entegris

Με μία ματιά..

Η ανάλυση μεγέθους σωματιδίων χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό της κατανομής του μεγέθους των σωματιδίων σε ένα δεδομένο δείγμα. Η ανάλυση μεγέθους σωματιδίων μπορεί να εφαρμοστεί σε στερεά υλικά, εναιωρήματα, γαλακτώματα και ακόμη και αερολύματα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του μεγέθους των σωματιδίων. Ορισμένες μέθοδοι μεγέθους σωματιδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα ευρύ φάσμα δειγμάτων, και άλλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένες εφαρμογές. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε την κατάλληλη, καθώς διαφορετικές μέθοδοι μπορούν να παράγουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα για το ίδιο υλικό.

Accusizer SPOS System

K αταμετρητές σωματιδίων υψηλής ανάλυσης και συγκέντρωσης, που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Single Particle Optical Sensing - SPOS, για τον ακριβή προσδιορισμό μεγέθους και αριθμού σωματιδίων, στις ουρές κατανομής.

Πρόκειται για μετρητή σωματιδίων και αναλυτή μεγέθους που χρησιμοποιεί την τεχνική οπτικής διαστασιολόγησης μεμονωμένων σωματιδίων (SPOS). Διατίθεται σε πολλές διαμορφώσεις, ενώ στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνεται ο αισθητήρα SPOS, ένας αναλυτής ύψους παλμού (ή μετρητής) και τα απαραίτητα εξαρτήματα μεταφοράς του δείγματος μέσω του αισθητήρα. Τα περισσότερα συστήματα εκτελούν αυτόματη αραίωση του δείγματος, στη βέλτιστη συγκέντρωση για τα πιο ακριβή αποτελέσματα. Οι κατανομές μεγέθους χωρίζονται σε έως και 1024 κανάλια.

Nicomp DLS/ZLS Nanoparticle Size Analyzer

T o όργανο Nicomp® dynamic light scattering (DLS) μετρά το μέγεθος και το ζ-δυναμικό των σωματιδίων μικρότερων του 1 μικρομέτρου, με υψηλή ευαισθησία.

Το σύστημα Nicomp (DLS) δυναμικής σκέδασης φωτός μετρά το μέγεθος και το zeta δυναμικό σωματιδίων νανο-μεγέθους από 0,3 nm έως 10 μm. Ο κεντρικός άξονας του συστήματος Nicomp DLS είναι ένας αλγόριθμος πολυτροπικής αποκωδικοποίησης υψηλής ανάλυσης που μπορεί να επιλύσει στενές διτροπικές κατανομές. Κυρίως , μπορεί να διαχωρίσει την εγγενή κορυφή μιας κατανομής από τη συνολική ουρά, επιτρέποντας στους ερευνητές να προσδιορίσουν το μέγεθος του εγγενούς πληθυσμού. Αυτή είναι μια κρίσιμη παράμετρος όταν προσπαθείτε να αναπτύξετε υλικά όπου ο γηγενής πληθυσμός είναι άμεσα υπεύθυνος για τις τελικές ιδιότητες ενός προϊόντος. Οι αριθμοί προς τα δεξιά δείχνουν πώς τα αποτελέσματα χαμηλής ανάλυσης που βρέθηκαν σε μια κατανομή Gauss μπορεί να είναι παραπλανητικά σε σύγκριση με τα πολυτροπικά αποτελέσματα του Nicomp. Τα όργανα Nicomp DLS έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μια αρθρωτή προσέγγιση σχεδιασμού. Αυτό επιτρέπει την ημι προσαρμογή των οργάνων με βάση τις εκάστοτε εφαρμογές.
SPOS:
  • Φαρμακευτικά Ενέσιμα, CMP Slurries, Έλεγχος διήθησης και επιμολύνσεων, Μελάνια και Χρώματα, Γαλακτώματα
Nano DLS/ZLS:
  • Πρωτεΐνες, Νανοσωματίδια, Λιποσώματα, Ισοηλεκτρικό σημείο