Δειγματοληψία: Φιάλες, σακούλες, περιέκτες κ.α.

Φιάλες Δειγματοληψίας Νερού

Αποστειρωμένες πλαστικές φιάλες δειγματοληψίας νερού μίας χρήσης του οίκου VWR. Οι φιάλες είναι κατασκευασμένες από HDPE, διαθέτουν πώμα ασφαλείας ώστε να εξασφαλίζεται η στειρότητα των φιαλών και περιέχουν 20 mg/l θειοθειικό νάτριο το οποίο αναστέλλει την δράση του χλωρίου, του βρώμιου και του όζοντος. Διατίθενται σε ευρύλαιμες και στενόλαιμες φιάλες 250ml,500ml και 1000ml.

Σακούλες Δειγματοληψίας

HDPE αποστειρωμένες σακούλες για την μεταφορά και αποθήκευση τροφίμων, υγρών και στερεών δειγμάτων. Ελεύθερες πυρογόνων, RNase και DNase. Διαθέτουν περιοχή σήμανσης ή μη και διατίθενται σε πολλά διαφορετικά μεγέθη.

Περιέκτες Δειγματοληψίας

Η VWR διαθέτει μια ευρεία γκάμα από πλαστικούς περιέκτες δειγμάτων. Κατασκευασμένοι από PP, με βιδωτό πώμα για την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά δειγμάτων. Αποστειρωμένοι ή κατασκευασμένοι κάτω από ασηπτικές συνθήκες και διαφανείς.