Δειγματοληψία

Προϊόντα για τη δειγματοληψία υγρών, στερεών και αερίων. Από μπουκάλια και δοχεία έως αυτόματους φορητούς δειγματολήπτες για τη συλλογή υγρών καθώς και κουτιά και παγο-κύστες για ασφαλή μεταφορά.

Προϊόντα Δειγματοληψίας:
Spatulas, spoons, dippers and scoops
Water Sampling Bottles
HDPE/LDPE bottles
Bags - twist seal / zip seal
General sampling containers
Healthcare sampling
Contact plates
Dipslides

Προστασία και μεταφορά δειγμάτων:
Temperature Monitoring
Loggers
Insulated packaging
Ice pans/cooling packs/pouches
Transport Systems
vwr-logo

Προϊόντα δειγματοληψίας VWR

Κατεβάστε το τεχνικό φυλλάδιο