Φίλτρα Σύριγγος από τον οίκο Pall

Η Pall Laboratory προσφέρει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο λύσεων για τη διήθηση διαλυμάτων από τα ερευνητικά ιδρύματα μέχρι τα εργαστήρια φαρμακευτικών εταιρειών (GMP).
Οι ανάγκες των εργαστηρίων μπορούν να καλυφθούν από μια μεγάλη γκάμα φίλτρων σύριγγας αποστειρωμένα και μη κατάλληλων για φασματομετρία μάζας, χρωματογραφία υγρής στοιβάδας, προετοιμασία θρεπτικών διαλυμάτων, κυτταρικές καλλιέργειές και καθαρισμός πρωτεϊνών.
Το 1974 η Pall Laboratory έφερε την επανάσταση στην προετοιμασία δειγμάτων αναπτύσσοντας το φίλτρο σύριγγας Acrodisc. Οι μεμβράνες υψηλής ποιότητας αποτελούν την ναυαρχίδα των φίλτρων σύριγγας καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μεγεθών, όγκων και ροής.

Μη αποστειρωμένα φίλτρα σύριγγος

Με 70 χρόνια πείρα στην ανάπτυξη μεμβρανών τα φίλτρα συριγγας της Pall Laboratory προσφέρουν υψηλότερη ροη, χωρητικότητα και εξαιρετική συμβατότητα με τους διαλύτες. Με τα φίλτρα σύριγγας έχουμε μειωμένα leachables και extractables και χαμηλή πρόσδεση των πρωτεϊνών. Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται το δείγμα χωρίς επιμολύνσεις ή παρεμβολές με τα άλλα συστατικά ή πρωτεΐνες.
Η ποιότητα των δειγμάτων είναι εξαιρετικά σημαντική στη φασματομετρία μάζας, στην υγρή χρωματογραφία και την ιοντική χρωματογραφία, γι’ αυτό το λόγο τα extractables and leachables πρέπει να ελαχιστοποιούνται.
Η Pall Laboratory εκτός από τα απλά φίλτρα σύριγγας διαθέτει και φίλτρα σύριγγας premium (PSF).

Τα μη αποστειρωμένα φίλτρα σύριγγας προσφέρουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής της στήλης UHPLC πάνω από 100 φορές σε σύγκριση με ένα μη φιλτραρισμένο δείγμα
  • Προστατεύουν τους ανιχνευτές των χρωματογράφων καθώς και τις στήλες χρωματογραφίας
  • Ελαχιστοποιούν τα extractable που ευθύνονται για την επιμόλυνση του δείγματος
  • Τα διαθέσιμα φίλτρα με προ-φίλτρο έχουν χαμηλότερη back pressure και υψηλότερες ταχύτητες ροής για ευκολότερη διήθηση δείγματος

Εφαρμογές

Dissolution testing
Κατά τη διάρκεια του dissolution, τα μη αποστειρωμένα φίλτρα σύριγγας είναι απαραίτητα για την αφαίρεση αδιάλυτων σωματιδίων από το δείγμα του φαρμάκου πριν από την ανάλυση με υγρή χρωματογραφία στιγμή που η διαδικασία του dissolution μιμείται τη διαδικασία απορρόφησης των φαρμάκων στο ανθρώπινο σώμα, τα αδιάλυτα σωματίδια πρέπει να απομακρύνονται έτσι ώστε οι μετρήσεις με το όργανο HPLC να ακριβείς.

Content uniformity testing
Η μη αποστειρωμένη διήθηση είναι επίσης σημαντική στο Content uniformity testing, το οποίο πραγματοποιείται για τον έλεγχο της διασφάλισης της σταθερής ποσότητας των API μεταξύ των παρτίδων, έτσι ώστε ο ασθενής να λαμβάνει τη σωστή δόση.

Αποστειρωμένα φίλτρα σύριγγος

Οι ερευνητές που ασχολούνται με τη προετοιμασία των θρεπτικών υλικών, τον καθαρισμό των πρωτεϊνών και τις καλλιέργειες κυττάρων γνωρίζουν ότι η στειρότητα είναι επιτακτική στις διαδικασίες αυτές και τη ροή εργασίας τους.
Τα φίλτρα σύριγγας προστατεύουν την ποιότητα του δείγματος ή της καλλιέργειας και εξασφαλίζουν τη στειρότητα. Το φίλτρο πρέπει να έχει αρκετή επιφάνεια διήθησης για να μπορεί να διηθήσει ολόκληρο το δείγμα. Οι ερευνητές χρειάζονται φίλτρα σύριγγας για διαφορετικούς τύπους κυττάρων, πυκνότητες και τιμές pH. Επιπλέον, το φίλτρο σύριγγας πρέπει να έχει ελάχιστη διαφορική πίεση και αντίσταση για την μείωση εμφάνισης του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα των αναλυτών και επίτευξη ταχύτερης διήθησης.

Εφαρμογές

Προετοιμασία θρεπτικών υλικών και καλλιέργεια κυττάρων
Κατά την καλλιέργεια κυττάρων, είναι σημαντικό το αντιβιοτικά, τα διαλύματα, αντιδραστήρια ή θρεπτικά συστατικά να είναι αποστειρωμένα όταν προστίθενται στο θρεπτικό υλικό ή στην καλλιέργεια για την αποφυγή μόλυνσης. Τα αποστειρωμένα φίλτρα σύριγγας με μεμβράνες πόρου 0,2μm απομακρύνουν τα βακτήρια, μικροοργανισμούς και τους μύκητες που μπορούν να υπάρχουν τις καλλιέργειες .

Καθαρισμός πρωτεϊνών
Τα κύτταρα υψηλής πυκνότητας είναι πολύ δύσκολο να διηθηθούν εξαιτίας του βιολογικού τους φορτίου, το οποίο μπορεί να προκαλέσει απόφραξη του φίλτρου. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο με ενσωματωμένο πρόφιλτρο.
Το πρόφιλτρο συγκρατεί τα μεγαλύτερα θραύσματα, διατηρώντας την κύρια μεμβράνη καθαρή. Τα φίλτρα σύριγγας πρέπει επίσης να έχουν χαμηλή πρόσδεση με τις πρωτεΐνες ώστε οι πρωτεΐνες να μην συγκρατούνται στο φίλτρο.

Καθαρισμός δείγματος, διήθηση ιών και μείωση μυκοπλάσματος
Εκτός από τον καθαρισμό του δείγματος, την απομάκρυνση των κυτταρικών θραυσμάτων, τη διήθηση των ιών ή γενικά τη διαδικασία διήθησης. Τα αποστειρωμένα φίλτρα σύριγγας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ορό, το DMSO, τα λευκά αιμοσφαίρια και τη μείωση του μυκοπλάσματος.
Η Pall Laboratory προσφέρει φίλτρα σύριγγας για σχεδόν όλες τις εργαστηριακές εφαρμογές.