Φίλτρα Coalescers & Separators

Tα φίλτρα τύπου Coalescers / Separators χρησιμοποιούνται για τον συνεχή διαχωρισμό φάσεων υγρών και αερίων. Εφαρμόζονται συνήθως σε ροές υγρών καυσίμων για τον διαχωρισμό και την αφαίρεση υγρασίας αλλά και σε αγωγούς φυσικού αερίου, σε σταθμούς συμπίεσης ή στις καταναλώσεις, για την αφαίρεση σωματιδίων και νερού, με σκοπό την προστασία των γεννητριών, κινητήρων, και αεροσυμπιεστών.

Η εφαρμογή αυτών των φίλτρων γίνεται σε υποδοχείς διπλού διαμερίσματος. Σε κάθε υποδοχέα τοποθετούνται και οι 2 τύπου φίλτρων. Η ροή του ρευστού / αερίου στα φίλτρα τύπου Coalescers, είναι από μέσα προς τα έξω. Μέσω της ειδικής κατασκευής τους, η ταχύτητα του ρευστού επιβραδύνεται ενώ προκαλείται δημιουργία μεγάλων σταγόνων ελεύθερου νερού. Στην συνέχεια τα φίλτρα τύπου Separator, είναι συνήθως υδρόφοβης κατασκευής, εμποδίζοντας την διαπέραση του νερού στην έξοδο, ενώ η ροή είναι από έξω προς τα μέσα. Έτσι, το νερό συσσωρεύεται εντός του υποδοχέα και απορρίπτεται με χειροκίνητες ή αυτόματες διαδικασίες.

Ο οίκος Parker τον οποίο αντιπροσωπεύει η Πνοή Εργαστηρίου στην Ελληνική αγορά, μέσω του εργοστασίου PECO με μεγάλη εμπειρία στον χώρο της επεξεργασίας καυσίμων σε διυληστήρια και αγωγούς τροφοδοσίας, και σταθμούς παραγωγής ενέργειας διαθέτει ένα εύρος φίλτρων δύο σταδίων Coalescer & Separators για Φυσικό Αέριο, Diesel κ.α.

Για μικρότερες εγκαταστάσεις, όπως η προστασία γεννητριών, ο καθαρισμός του diesel σε πρατήρια καυσίμου κ.α., η Parker Racor διαθέτει φίλτρα 2 τύπων, όπου οι παραπάνω τεχνολογίες φίλτρων συνδυάζονται σε ένα μονό Cartridge.