Αισθητήρες Πεπιεσμένου Αέρα

Ο πεπισμένος αέρας αποτελεί την κύρια μορφή μετάδοσης ενέργειας στις παραγωγικές διαδικασίες οποιαδήποτε μορφής. Τόσο οι βιομηχανίες Τροφίμων & Φαρμακών, όσο και οι βαριές βιομηχανίες όπως μεταλλεία, χημικές βιομηχανίες και διυληστήρια, επωφελούνται από την σωστή διαχείρηση της ποιότητας του πεπιεσμένου αέρα.

Για τον λόγο αυτό, η Πνοή Εργαστηρίου, επίσημος αντιπρόσωπος του γερμανικού οίκου CS Instruments GmbH, δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να μπορούν σε πραγματικό χρόνο να ελέγχουν την παροχή, την πίεση, την σχετική υγρασία, το σημείο δρόσου, την περιεκτικότητα λαδιού και σωματιδίων σύμφωνα με το ISO 8573.

Πέρα από την διασφάλιση ποιότητας, σημαντικά οικονομικά οφέλη προκύπτουν από τις μετρήσεις των απωλειών αέρα, καθώς και από την αντιπαραβολή της ηλεκτρικής κατανάλωσης των αεροσυμπιεστών σε σχέση με τις καταναλώσεις του πεπιεσμένου αέρα.

Ο οίκος CS Instruments GmbH προσφέρει τους ακόλουθους αισθητήρες:

  • Παροχής πεπιεσμένου αέρα
  • Μετρήση υγρασίας / σημείου δρόσου
  • Περιεκτικότητα λαδιού & σωματιδίων
  • Ηλεκτρική κατανάλωση αεροσυμπιεστών
  • Φορητά όργανα μετρήσεων απωλειών
  • Καταγραφικά συστήματα πολλαπλών αισθητήρων

Σχετικά Έγγραφα

CS Instruments – Κατάλογος 2022